For pårørende

Pårørende er viktige for pasienten, samtidig som de har egne behov.

Vi kan tilby:

Pårørendecafe som holdes en gang i kvartalet. Her deltar pårørende uten at pasienten er tilstede, for å få snakket om de tema som opptar dem.

Vi ringer pårørende der vi får tillatelse av pasienten, og vi jobber med dette gjennom året hos oss. Vi informerer om tilbud til pårørende, vi kan tilby samtaler med familien, søsken og barn som pårørende, også møter og samtaler med andre viktige personer i nettverket.

Du kan som pårørende også sjekke ut noen nettsteder:

a-larm.no                                – Landsdekkende pårørende organisasjon

NKS.veiledningssenteret.no   – Veiledningssenter for pårørende

barsnakk.no                            –  Barn av rusmisbrukere

UngePårørende.no                 – Hjelpesenter for barn og unge