Koronakrisen

Informasjon pr. 23. mars

Origosenteret tar koronakrisen på største alvor, og vi gjør det vi kan for å forhindre og begrense smitte. Behandlingstilbudet tilpasses derfor innenfor de til enhver tid gjeldende retningslinjene fra helsemyndighetene. Det gjøres løpende risikovurderinger, og ansatte omplasseres der det er nødvendig.

Origosenteret oppretteholder inntak av nye pasienter, men må i denne forbindelse også foreta nødvendige risikovurderinger.

Besøk er ikke tillatt ved noen norske helseinstitusjoner nå, heller ikke ved Origosenteret. Pasientene får heller ikke gjennomføre sine ordinære treningsturer (permisjoner). Dette er på grunn av pålegg om å holde seg der man er.

Origosenteret vil gjøre alt vi kan for å gi et trygt og godt tilbud til våre pasienter i denne spesielle tiden.

Har du spørsmål om hvordan vi håndterer koronasituasjonen på Origosenteret, så ta kontakt med Inntaksavdelingen på telefon 474 56 990 eller 488 94 102.