Livet på Origosenteret

Egne boliger og gode aktiviteter for store og små, er viktig for at oppholdet skal bli så bra som mulig.

På Origosenteret har vi to avdelinger: Avdeling Familie og Avdeling Voksen.

Avdeling Familie

Vi har 16 plasser på vår familieavdeling. Her bor alle familier i egen leilighet med soverom, bad og kjøkken, og har selv ansvar for orden og renhold. For at overgangen til livet etter behandlingen ikke skal bli så stor tilbys de så normale omgivelser som mulig innenfor institusjonsrammene.

Dagenhet for barn

Vi har også en egen dagenhet for barn, Avdeling Barn, med plass til seks barn. Barnehagen har høy voksentetthet, de ansatte har spesialkompetanse på rusutsatte barn, og barna har en egen kontaktperson som vurderer sårbarhet og tilknytningsperspektiv.
Dagenheten har sanserom som stimulerer til ulike aktiviteter, ro, utforskning osv. For å fremme god utvikling fokuseres det på å skjerme barna fra for mye stimuli. Foreldre og barn vil gjennom hele perioden de er hos oss tilbringe tid sammen i denne avdelingen, og vil få veiledning av ansatte.
Den første tiden skal barnet primært knytte bånd til sine nærmeste omsorgspersoner. Barna begynner derfor ikke i dagenheten før ved 6-måneders alder. Du som forelder får likevel tilbud om tilsyn av barnet, også den første tiden, slik at du kan ivareta din egen rusbehandling.

Avdeling Voksen

Vår andre avdeling, Avdeling Voksen, har 26 plasser for enslige og par uten barn.
Enkeltpasienter bor på enerom med bad, og deler stue med inntil tre andre pasienter. Par bor i leiligheter med eget bad, stue og kjøkken med kokemuligheter, og alle som bor på avdelingen har sammen ansvar for orden og renhold.

Aktiviteter

Hverdagen på Origosenteret er fullt av aktiviteter og fellestiltak som du kan delta i etter behov.
Vi har foreldreforberedende gruppe, spedbarnsgruppe, foreldregruppe, vi gir samspillveiledning ved hjelp av filmopptak og vi drar på ukesturer (både sommer og vinter).

Vi arrangerer Familiedager for våre familier som er innlagt med barn. Da arrangeres det ulike aktiviteter i avdeling Barn, eller vi drar på dagstur andre steder.

Du har også store muligheter til å drive et aktivt friluftsliv gjennom friluftsgrupper og fjellturer, eller du kan drive med trimaktiviteter på huset, yoga, musikk, og mye mer.

Pårørende

På Origosenteret tilstreber vi å ha et nært og godt samarbeid med pårørende. Vi jobber med pasientene våre på en slik måte at de skal få forståelse for pårørendes situasjon.
For pårørende arrangerer vi:

  •  «Nettverksdag»: Pårørende inviteres til å høre om Origosenteret og pasientenes behandlingsforløp.
  • «Pårørendedag»: Pårørende inviteres til å snakke med andre pårørende om egen og andres erfaringer.
    I tillegg informerer vi pårørende om andre relevante tilbud.