Om oss

Origosenteret ligger i landlig omgivelser i Våler kommune i Østfold fylke, ca. 25 kilometer fra Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Askim.

Origosenteret sitt hovedmål er at pasientene gjennom behandlingen skal styrke sine forutsetninger for å gjøre valg som fører til varige endringer. Etter oppholdet skal pasienten oppleve bedre mestring av eget liv.

Vi tilbyr individuelt tilrettelagt behandling til mennesker med rusmiddelavhengighet. Målgruppen er i alderen 18 – 45 år. Behandlingstiden er inntil 12 måneder. Tilbudet omfatter single, par, gravide og familier med barn inntil 4 år.

Origosenteret er et miljøfyrtårn og er ISO-sertifisert.

 • Hva vi tilbyr

  • En del av spesialisthelsetjenesten

   Origosenteret er en del av spesialisthelsetjenesten gjennom avtale med Helse Sør Øst RHF. Behandlingen skjer gjennom individuell terapi, parterapi, grupper, kurs og aktiviteter.

   Vi har 42 behandlingsplasser fordelt på to avdelinger, Avdeling Familie og Avdeling Voksen.

   Origosenteret ble etablert i januar 1988 ved hjelp av HIV/AIDS-midler fra staten. Den første spiren til Origosenteret sin familieavdeling kom etter en forespørsel fra Oslo kommune om å ta imot en HIV-smittet mor med et nyfødt barn i slutten av 1988.

   Fra 2012 har Origosenteret hatt en løpende driftsavtale med Helse Sør Øst RHF.

   Origosenteret eies av Kirkens Bymisjon. Kirkens Bymisjon sin visjon er at mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Dette forplikter oss til å rette særlig oppmerksomhet mot mennesker som befinner seg i en krevende livssituasjon.

  • Avdeling Voksen og Familie

   Avdeling Voksen
   Avdeling Voksen tilbyr behandling til single og par. Dersom pasienter i denne avdelingen har barn utenfor institusjonen legges det vekt på foreldrerollen.

   Avdeling Familie
   Avdeling Familie tilbyr behandling til rusmiddelavhengige gravide og single/par med små barn i alderen 0-4 år. Det betyr at mange av pasientene i denne avdelingen, i tillegg til å jobbe med egen rusbehandling, også har mål knyttet til svangerskap, fødsel og omsorg for barn.

   Arbeid med foreldre-barnrelasjonen står sentralt i behandlingen. Ivaretakelse av barnets utvikling er førende, og innvirker derfor også på den/de voksnes behandlingsplan. Foreldrene får veiledning både før og etter fødsel.

   Familieavdelingen har en egen dagenhet for barna, og ansatte som er tilknyttet denne enheten har spesialkompetanse på rusutsatte barn.

  • Boforhold

   Single pasienter deler en paviljong med inntil tre medpasienter. Der har de har eget rom med eget bad, men deler stue og vaskerom. Par bor i leiligheter med eget kjøkken. Pasientene har selv ansvaret for orden og renhold i sin bolig, men vil få nødvendig støtte til å utføre dette. For at overgangen til livet etter behandlingen skal bli minst mulig legger vi til rette for så normale omgivelser som mulig innenfor institusjonsrammene.

 • Kvalitetspolicy

  • Kvalitet

   Kirkens Bymisjon Origosenteret skal være en av de regionale helseforetakenes foretrukne leverandører av tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige.

   Vårt arbeid skal imøtekomme pasientens behov og innfri de krav som myndighetene og oppdragsgiverne stiller til behandlingen. Vi bruker evidensbaserte metoder og verdigrunnlaget i tilbudet til pasienten.

   Vi fokuserer på kvalitet og kontinuerlig forbedring i alle deler av organisasjonen. Origo har etablert et elektronisk kvalitetssystem for kvalitet og organisasjonens prosesser. det er ved virksomheten også etablert et kvalitetsutvalg.

   Origosenteret er et miljøfyrtårn og er ISO-sertifisert.

  • Arbeidsmiljø

   Kirkens Bymisjon Origosenteret skal være en arbeidsplass hvor faglig oppdatering av kompetanse er helt sentralt element i tilretteleggingen for et godt arbeidsmiljø.

   Vi fokuserer på et inkluderende og helsefremmende arbeidsliv.

  • Ytre Miljø

   Kirkens Bymisjon Origosenteret skal vise samfunnsansvar med å begrense vår påvirkning av det ytre miljø til et minimum. Vi bestreber oss på å velge miljøvennlige løsninger i våre valg ved innkjøp, energisystemer, transport, avfallshåndtering og utslipp til luft og vann.

   Vi fokuserer på kontinuerlig reduksjon av forbruk, avfall og utslipp.

 • Sertifiseringer