Om oss

Origosenteret gir individuelt tilrettelagt behandling over ett år, for rusmiddelavhengige single, par og voksne med barn.

Vi holder til i landlige omgivelser i bygda Svinndal i Våler kommune. Er du mellom 18 og 45 kan du få behandling over så lenge som 12 måneder.

Vi har i dag 42 plasser fordelt på to avdelinger:

En avdeling for rusmiddelavhengige gravide og enslige/familier med små barn mellom 0-4 år, og en avdeling for voksne enslige og par uten barn. Under behandlingsoppholdet bor du i egen hybel/leilighet, enten alene, eller sammen med partner og/eller barn.

 

Vi er alene i landet om å gi barn i rusinstitusjon pasientstatus.

 

Origosenteret eies av Kirkens Bymisjon, og har vært drevet siden 1988, da vi fikk en forespørsel fra Oslo kommune om å ta i mot en HIV-smittet mor med et nyfødt barn. Etter det har vi hatt et tilbud for rusavhengige med familie, og fra 2012 har Origosenteret hatt en løpende driftsavtale med Helse Sør Øst.

Våre verdier

Kirkens Bymisjon har en visjon om at alle mennesker skal kunne oppleve respekt, rettferdighet og omsorg. For oss på Origosenteret betyr det at alle mennesker er unike og like mye verdt, og at ethvert menneske, uansett hva det har opplevd av fornedrelse og lidelse, har mulighet til å reise seg å få et nytt liv.
Behandlingen vår har ikke kristent innhold, og vi er ikke bundet til noen spesiell teori eller metode, men vårt verdisyn, menneskesyn og behandlingsideologi legger premisser for hvilke metoder vi kan ta i bruk. For eksempel vil sterke konfronterende teknikker, som kan oppleves krenkende, ikke være forenlig med vårt verdisyn.

Faglige ressurser

På Origosenteret har vi et bredt sammensatt behandlingsteam bestående av psykologer, leger (spesialister innen rus- og avhengighetsmedisin og psykiatri), sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, og pedagoger. Behandlerne er organisert i tverrfaglige team.

Målet vårt for ditt opphold er at du skal få mulighet til endring eller bedre mestring av din rusmiddelavhengighet. På Origosenteret tror vi på totalavhold fra alle rusmidler som en viktig forutsetning i avhengighetsbehandling. Samtidig anerkjenner vi behovet for substitutter under behandlingen, som en viktig hjelp for mange.

Vi tilbyr også oppfølging i 3 måneder etter utskrivning, for å sikre en best mulig overgang til livet etter behandling.