Rettshjelpsentralen til Kirkens Bymisjon tilbyr gratis rettshjelp i enkeltsaker. Vi tar i mot nye saker på telefon, eller ved personlig oppmøte på St.Hanshaugen hver onsdag kl. 1700-1900.

Rettshjelpstiltaket drives av frivillige jurister.

Vi ser et stort behov blant folk flest for juridisk rådgivning, og ønsker å bistå ressurssvake grupper som ikke kan få juridisk bistand på annet vis.

Vi gir hjelp i form av muntlig eller skriftlig juridisk veiledning i enkeltsaker, og i form av skriftlig partsrepresentasjon. Rettshjelpssentralen hjelper til med alle rettslige problemstillinger, bortsett fra straff- og skatterett. Vi prosedere ikke saker for retten.

Vi har åpent hver onsdag for drop-in kl. 1700-1900. Vi tar i mot nye saker på telefon, eller ved personlig oppmøte.

Ta med deg alle dokumenter som kan være relevante for saken.

Eksempler på saker vi kan bistå med er:

  • sosialsaker, trygdesaker og utlendingssaker (vi kan vurdere om det er grunnlag for å klage på offentlig vedtak)
  • husleietvister,
  • krav om lønn og feriepenger, m.m.

Vårt primærmål er å gjøre mennesker i stand til å hjelpe seg selv. Dersom man selv er i stand til å skrive et brev, vil vi derfor bistå med hjelp til å utforme dette, samt råd om innhold.

Rettshjelpssentralen startet driften i sin nåværende form i 2013. Tiltaket drives av rundt 10 frivillige.