Gratis rettshjelp i enkeltsaker

- til mennesker med begrenset økonomi.

Kontakt oss

Hva gjør vi?
Rettshjelpsentralen gir gratis juridisk bistand. Vi gir i utgangspunktet hjelp til selvhjelp. Dette innebærer at vi gir råd om hvordan man bør gå frem i saken sin selv; hva man skal skrive og hvem man bør kontakte.

Dersom det er behov for hjelp til å utforme en klage eller være i dialog med motparter, kan vi være behjelpelige med dette dersom vi har kapasitet.

Rettshjelpssentralen hjelper til i saker innenfor alle rettsområder, unntagen skatterett. Vi prosederer ikke saker for retten.

Få hjelp av oss
Vi tar i mot nye saker på telefonen, eller ved personlig oppmøte. Ta med alle dokumenter som kan være relevante i saken. Dersom du ikke kan møte personlig, kan dokumentene sendes på Digipost eller pr brev. Vi har ikke lov å ta imot dokumenter på mail grunnet personvernhensyn.

Vi tar imot nye saker mellom kl.17 og kl. 19 på onsdager.