"Vi ønsker å tette gapet mellom de som har råd til rettshjelp og de som ikke har det"

Like muligheter til juridisk bistand

Rettshjelp er et sentralt velferdsgode. Samtidig er rettshjelp dyrt, og det er svært få som dekkes av den statlig frie rettshjelpsordningen. Rettshjelpsentralen ønsker at alle skal få like muligheter til å kunne benytte juridisk bistand. Vi gir derfor gratis rettshjelp til mennesker som faller utenfor den statlige frie rettshjelpsordningen og som ikke har råd til å betale for rettshjelp. Formålet vårt er å bedre rettsikkerheten til mennesker med begrenset økonomi og gi målgruppen tilgang til en tjeneste de ellers ikke ville hatt muligheten til å benytte seg av.

Rettshjelpsentralen har eksistert siden 1998. Sentralen drives av 45 frivillige jurister og advokater, 2 ansatte og 4 frivillige jusstudenter som arbeider som sekretærer.

Vi er en del av Kirkens Bymisjon, som er en åpen, inkluderende, ideell og diakonal organisasjon. Vi arbeider for et varmere samfunn i byer over hele Norge. Vår visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.