Om oss

Vi ønsker at flere skal få tilgang til juridisk bistand.

Like muligheter til å motta juridisk bistand

Bakgrunnen for tjenesten vår, er at vi ser at det eksisterer et stort behov blant folk flest for juridisk rådgivning. Samtidig kan juridisk rådgivning være svært dyrt, og dermed utilgjengelig for mange med begrenset økonomi. Rettshjelpsentralen ønsker å være med å bidra til at alle skal få like muligheter til motta juridisk bistand.

Rettshjelpsentralen har eksistert siden 2002. Sentralen drives av 25 frivillige jurister og advokater, 2 ansatte og 3 frivillige jusstudenter som arbeider som sekretærer. Vi er en del av Kirkens Bymisjon.

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende, ideell og diakonal organisasjon som arbeider for et varmere samfunn i byer over hele Norge. Vår visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.