Ønsker du noen å snakke med?

Samtalen på Robust bærer preg av et samarbeid, hvor din kunnskap og erfaring og våre spørsmål kan bringe fram nye perspektiver og muligheter.

Her finner du oss

Problemer oppstår i de flestes liv. Da kan det være hjelpsomt å snakke med en erfaren familieterapeut. ROBUST er Kirkens Bymisjons forebyggende tilbud til barn og unge i skolealder og deres familier, som strever med konflikter, bekymringer eller problemer av ulik art.

  • "Når folk kommer hit, forventer de ofte råd og veiledning fra en ekspert. Det de får er en forståelse av at de selv sitter på den nødvendige kunnskapen. At det er de som er ekspertene."

    Erling Fidjestøl
    Familieterapeut på Robust

Kurs i Narrativ Terapi

Inngår samtaler med barn, ungdom og/eller foreldre i din arbeidshverdag?
Fra januar 2019 tilbyr Robust introduksjonskurs i Narrativ Terapi med en innføring i grunnleggende narrative praksisformer. Undervisningen legger stor vekt på reell overføringsverdi til deltakernes arbeidshverdag.

Les mer og meld deg på!