ROBUST er Kirkens Bymisjons forebyggende tilbud til barn og unge i skolealder og deres familier, som strever med konflikter, bekymringer eller problemer av ulik art.

Er du bekymret for noen i din familie? Er du trist fordi noe har skjedd? Er du redd for noe? Er det noe hjemme som er vanskelig? Eller på skolen? Eller i fritiden? Føler du deg ensom, annerledes, rar? Hender det at noen hjemme slår? Frykter du at datteren din ruser seg? Krangler dere om innetider, lekselesing eller pc-bruk? Skulle du ønske at du kunne møtt sønnen din på en bedre måte?

På ROBUST tilbyr vi samtaler med barn og ungdom enkeltvis, med foreldre alene, med noen i familien eller hele familien sammen.

Barn, unge og foreldre kan henvende seg direkte til ROBUST og tilbudet er gratis. Det er ikke nødvendig med søknadsskjema eller henvisning. Mange kommer i kontakt med ROBUST gjennom andre som har snakket med oss, gjennom internett, en lærer, en helsesøster, eller andre.

På ROBUST er vi seks ansatte, alle familieterapeuter med mange års erfaring fra samtaler med barn, unge og voksne.

Mer om oss