Vårt samtaletilbud

På Robust snakker vi med barn og ungdom enkeltvis, med foreldre/foresatte alene eller med hele familien sammen.

Samtalene våre har vi i Robust sine lokaler i sentrum av Oslo. Du trenger ikke henvisning, du kan ta direkte kontakt, eller få hjelp av noen du stoler på. Du kan komme alene, sammen med familien, med en venn, helsesøster, lærer eller hvem du ønsker.

  • "Vålerenga skole har gjennom to år hatt et unikt samarbeid med Robust. Vi har fått rask hjelp til elever som trenger en samtalepartner. Robust har tro på den enkelte elev og ser deres potensial! Disse samtalene har vært motiverende og lystbetonte for våre elever. Robust har i perioder hatt regelmessige samtaler med elever, foreldre og lærere. En fantastisk hjelp for vår skole! "

    Mari Steen-Paulsen
    Sosiallærer på Vålerenga skole
  • "I min jobb opplever jeg ungdom som strever med tanker og følelser som kan ta stor plass og prege deres hverdag negativt. De har behov for hjelp raskt og regelmessig over en lengre periode. Robust er et viktig og flott lavterskeltilbud til ungdom hvor det er lett å få time, de har ingen henvisning og ungdommen får raskt hjelp. Robust sitt tilbud og eksistens er viktig for ungdommers psykiske helse i dag, og er en god samarbeidspartner for oss helsesøstre som ofte kan streve med kapasitet til å hjelpe alle."

    Tone Aanderaa
    Helsesøster på Oslo Handelsgym

Kurs i Narrativ Terapi

Inngår samtaler med barn, ungdom og/eller foreldre i din arbeidshverdag?

Hender det at du opplever å «stå fast» i samtalen, og at du savner spørsmål som kunne føre samtalen inn på et mer håpefullt spor?
Robust tilbyr kurs i Narrativ Terapi med en innføring i grunnleggende narrative praksisformer. Undervisningen legger stor vekt på reell overføringsverdi til deltakernes arbeidshverdag.
Vi har to ulike kurs fordelt over to semestre.

Her kan du lese mer om våre kurstilbud og melde deg på.