Fagdag tirsdag 15. november

Velkommen til Robust-dagen 2022

Jobber du i møte med barn og unge som strever?

Er du nysgjerrig på hva barn og unge selv tenker om hva som hjelper dem i utfordrende situasjoner i deres liv?

Robust-dagen er en årlig fagdag som løfter frem den handlekraft og kompetanse barn og unge oppviser i sine møter med utfordringer og belastende livsvilkår. Barns og unges egen klokskap er en kjemperessurs som vi hjelpere kan utnytte mer enn vi gjør i dag. Robust er opptatt av hvordan vi best mulig kan yte denne klokskapen og kompetansen rettferdighet.

• Hva slags spørsmål kan vi stille for at den kunnskapen og kompetansen
barn og unge sitter med kommer best mulig frem?
• Hva skjer når barn og unge selv får definere løsninger på sine utfordringer,
og vi som hjelpere ikke gir råd og oppskrifter på løsning?

Pandemien traff barn og unge hardt. Gjennom smitteverntiltak som nedstengte skoler, stengte fritidsaktiviteter og omfattende karantenebestemmelser har flere av barn og unges mestringsarenaer vært begrenset over tid. Barn og unge har i denne tiden kommet til Robust med utfordringer rundt ufrivillig skolefravær, engstelse, kjønn og identitet og spiseforstyrrelser for å nevne noe.

Denne dagen vil vi gjennom intervjuer og opptak fra samtaler på Robust med barn og unge, vise frem hvordan vi sammen med de vi snakker med leter etter oppdagelser og erfaringer, hva de har lært og hva som har vært viktig for dem gjennom denne tiden.

Dato: Tirsdag 15. november, kl. 09.00–15.00
Sted: Bymisjonssenteret Tøyenkirken (Herslebs gate 43, 0578 Oslo)
Pris: Gratis (inkl. kaffe/frukt/suppe)
Påmeldingslink: Fulltegnet!

Vil du stå på venteliste kan du sende en mail til robust@bymisjon.no