Om oss

Robust er et lavterskel samtaletilbud til barn, unge og deres familier som strever med konflikter, bekymringer eller problemer av ulik art.

Kanskje er det noe hjemme som er vanskelig? Kanskje føler du deg ensom, annerledes eller rar? Kanskje er du mor eller far og strever med foreldrerollen? Kanskje er du bekymret for barnet ditt, eller dere krangler om innetider, lekselesing, pc-bruk e.l?

Her kan dere snakke om det som er vanskelig. Tilbudet er gratis og åpent for alle barn og unge i skolealder, foreldre og foresatte, bosatt i Oslo.

Erfarne familieterapeuter

Robust startet opp i 1988. Vi drives av Kirkens Bymisjon og holder til i Biskop Gunnerus gate 2, like ved Jernbanetorget i Oslo sentrum.

Vi som jobber på Robust er 7 erfarne familieterapeuter, og alle har taushetsplikt.

Vi er opptatt av at samtalene på Robust skal oppleves som et samarbeid. Du er den som vet mest om ditt liv. Vår oppgave som terapeuter er å legge til rette for at du blir mer klar over hva du allerede vet og kan. Gjennom dette kan vi sammen finne nye muligheter i møtet med det du strever med.

 • "Her møter jeg ungdom som forteller fra sin hverdag. Ofte forteller de om problemer som står i veien for hvordan de ønsker å leve sitt liv. Vi tilrettelegger for at deres historier om mestring kan bli mer fremtredende."

  Ulf Rikter-Svendsen
  Familieterapeut og leder
 • "Jeg er opptatt av å møte barn, ungdom og deres familier med åpenhet og nysgjerrighet for å få frem deres ressurser på en måte jeg selv ønsker å bli møtt. "

  Fathia Kalif Gele
  Familieterapeut

Vårt faglige ståsted

På Robust er vi opptatt av historier. Det finnes problemhistorier i alle menneskers liv, men det finnes også ikke-problematiske historier. Vi tror at de historiene vi forteller fra vårt liv, har betydning for hvordan vi tenker om oss selv og andre.

Samarbeid

På Robust er vi opptatt av å utforske problemet. Når man er plaget av et problem kan man lett komme til å tenke at problemet er en selv eller et familiemedlem. Å tenke slik kan bidra ytterligere til en følelse av håpløshet og konflikt mellom familiemedlemmer i en allerede vanskelig situasjon.

Det er lett å tenke: Det er pappa som er streng, som forskjellsbehandler, som aldri er hjemme. Det er sønnen som er syk, respektløs eller umulig. Det er mamma som ikke setter grenser, er invaderende eller er selvopptatt. Det er datteren som er sint, lat eller hjelpeløs. Å påta seg eller å bli pålagt ansvaret for et problem, kan skape skyldfølelse, sinne og andre negative følelser. Enten man klandrer andre eller seg selv, kommer det vanligvis i veien for samarbeid og troen på at ting kan ordne seg.

Vårt ståsted er at det ikke er personen som er problemet – men at det er problemet som er problemet.

 • "Jeg brenner for at alle mennesker har kunnskap om eget liv, egne problemer og hvordan de ønsker å ha det. Særlig barn vet mye om dette, noe voksne fort kan gå glipp av i sin iver etter å løse noe for dem."

  Marianne Bjørnson Roen
  Familieterapeut

Ressurser

Vi kan spørre: Når kom problemet inn i ditt liv? Hvordan så livet ditt ut da det skjedde? Hva er det som gir næring til problemet? Hva får det deg til å gjøre og tenke? Hvis du får problemet litt på avstand, kan du få øye på hvordan problemet opererer. Hvis alle som er berørt av et problem allierer seg mot det for å få til en ønsket endring, åpner det seg nye muligheter.

Like viktig som å utforske problemet er det å spørre etter ressurser, gode erfaringer, håp og ønsker. Vi er opptatt av å gi plass til de historiene som rommer klokskap, ferdigheter, verdier og gode intensjoner. Vi tror at de gode historiene kan spille en viktig rolle for vår identitet og kan ha frigjørende effekt.

 • "Mer enn noe annet betrakter jeg terapeutiske samtaler som filosofiske samtaler. Sentralt står spørsmål som: Hvordan ønsker jeg å leve? Hva er viktig for meg? Hvilke tanker og ideer står i veien for dette?"

  Erling Fidjestøl
  Familieterapeut

For oss er grunnleggende prinsipper:

 • At ethvert menneske kjenner seg selv best. Dette må danne utgangspunktet for samtaler som skal skape forandring.
 • At alle kan bidra til problemets eksistens, men også til problemets oppløsning.
 • At et problem aldri har total kontroll.
 • At like viktig som å høre historien om problemet, er det å spore historier om hva man forsøker å få til og om mestring.
 • At vi ikke lever i et vakuum, men i en kultur som påvirker våre handle- og tenkemåter.
 • At hva som til enhver tid blir sett på som «normalt» og «sant» kan ha en undertrykkende effekt på mennesker.
 • "På Robust har jeg lært å stole på at folk kan vite best selv. Tidligere tenkte jeg at de kom for å endre seg. Nå tenker jeg snarere at det er for å bli mer «seg selv». En bedre versjon av seg selv. For egen del og for samspillet med menneskene rundt seg."

  Harald Øhrn
  Familieterapeut
 • "Jeg liker å undre meg over hvordan identitet/omtalen om seg selv blir formet gjennom livet. Hvilke hendelser, erfaringer eventuelt andre ting er med på å avgjøre hvem man er? Jeg liker å utforske de fortellingene som ikke alltid «krever» en forklaring på hvem man er. "

  Petter Jacobsen
  Familieterapeut
 • "Jeg tror vi alle kan ha perioder i livet hvor vi strever. Jeg tror også at ressursene, for å finne veien ut, bor i hver og en av oss. For når vi våger å utforske problemet sammen kan nye foretrukne historier om oss selv dukke opp"

  Hilde Marie Ekren
  Familieterapeut