«Rom for arbeid» er et arbeidstilbud rettet mot fattige tilreisende EØS-borgere, som et alternativ til tigging og kriminalitet. Tiltaket er en arena der mennesker får oppleve verdien av både et lønnet arbeid og et arbeidsfellesskap med andre.

«Rom for arbeid» gir arbeid til 5 stykker en dag i uken. Dersom det kommer flere blir det loddtrekning for deltakelse.

Ved å jobbe i «Rom for arbeid» opplever de tilreisende å få tillit, at det er bruk for deres arbeidskraft og evner, at de mestrer nye oppgaver og glede over fellesskap med kollegaer. Slikt gir stolthet og mening i hverdagen og er et fantastisk alternativ til tigging og eventuell kriminell aktivitet.

Ved endt dag serveres det middag. Arbeidstiltaket har åpent fra ca. 1.april til 1.november hvert år. I juli er det stengt.

OPPMØTE: Tirsdag: 1000 på Møtestedet i Engene 10.

Kirkens Bymisjon har også disse tilbudene til fattige tilreisende EØS-borgere:

  • Akuttovernatting i vinterhalvåret
  • Dusj og klesvask
  • Søndagskafé og språkopplæring