ASFALT er et gatemagasin som selges av mennesker med ruserfaring, og som er i en vanskelig livssituasjon. Selgerne kjøper bladet for kr. 50,- og selger det videre for kr. 100,-  Mellomlegget beholder selgeren som lønn.

Gatemagasinet ASFALT ønsker på denne måten å gi medmennesker en mulighet til å skaffe seg en inntekt på en verdig måte. En måte som bidrar til å gi et fotfeste, økt selvbilde og livskvalitet, og som gjør at en kan føle seg som en del av noe større.

Gatemagasinet ASFALT ønsker å skape forståelse og dialog mellom ulike sosiale grupperinger, og samtidig bidra til å rive ned en del av samfunnets fordommer. Gatemagasin finnes i flere norske storbyer, blant annet Oslo og omegn (=Oslo), Bergen (Megafon), Trondheim (Sorgenfri) og Tromsø/Bodø (Virkelig/Ekko).

Salgskontoret har åpent

  • Mandag-fredag 10:00-14:00