NorgesGruppen: Samarbeidet er vinn–vinn

Ved å fokusere samarbeidet med Kirkens Bymisjon på mat og måltidsfellesskap, hjelper NorgesGruppen andre samtidig som de kommer nærmere egne målsetninger.

Kirkens Bymisjon har vært en strategisk viktig samarbeidspartner for NorgesGruppen i mange år. Avtalen omhandler i all hovedsak økonomisk støtte og er tett knyttet opp til det som handler om mat og måltidsfellesskap, som Byfrokost, Møtestedet og Matsentralen. På den måten kommer dagligvareaktøren nærmere et av sine viktigste bærekraftsmål, å redusere matsvinn.

Samtidig medfører samarbeidet andre fordeler for selskapet.

Samarbeidets betydning for NorgesGruppen

 • Reduserer matsvinn
 • Kommer nærmere sin visjon «Vi gir deg en bedre hverdag»
 • Økt intern stolthet og engasjement

– Kirkens Bymisjon og NorgesGruppen er en god match som jobber med de samme verdiene. Visjonen vår er å gi mennesker en bedre hverdag. Samarbeidet bidrar til at vi kommer nærmere den visjonen, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland i NorgesGruppen.

Avtalen mellom de to sikrer oppfølging av gjestene på Bymisjonens kafeer og møtesteder, og transport av mat til virksomhetene og viktige integreringstiltak.

Initiativtaker til Matsentralen

Norges første matsentral åpnet i Oslo i 2013, etter pådriverkraft fra blant annet NorgesGruppen. Matsentralen sørger for distribusjon av matvarer til organisasjoner som deler ut eller serverer mat til fattige og vanskeligstilte, og er et samarbeid mellom dagligvarehandelen, industrien og frivillige organisasjoner, inkludert Kirkens Bymisjon. NorgesGruppen bidrar fremdeles til dette viktige organisatoriske knutepunktet.

Ansatte ønsket å bidra

NorgesGruppen bidro også til å etablere Kirkens Bymisjons måltidsfellesskap Byfrokost høsten 2015, hvor fattige tilreisende og mennesker i en vanskelig livssituasjon får et varmt og næringsrikt måltid, særlig i helgene hvor andre tilbud var stengt.

Initiativet til å bidra inn i Byfrokost kom fra NorgesGruppens ansatte, som gjerne ville bidra i forbindelse med den akutte flykningskrisen da tilbudet ble etablert.

Siden har måltidsfellesskapet blitt et godt og langsiktig samarbeid mellom NorgesGruppen og Kirkens Bymisjon som henvender seg til en gruppe mennesker uten tilbud fra det offentlige.

NorgesGruppen betaler fremdeles til Byfrokost via et spleiselag mellom kjedene. Tilbudet har rundet 50.000 måltider.

Flotte menneskemøter

Søyland opplyser at selskapet også ønsker å engasjere sine egne ansatte i samarbeidet. Derfor har det etablert et «Team frivillig» hvor de ansatte kan melde seg. Det har gitt gode resultater.

Så mange har meldt seg som frivillige til Byfrokost at NorgesGruppen i dag har et mål om å dekke fire skift i måneden ved mattilbudet. Så langt har selskapets frivillige servert over 20.000 måltider på denne måten. Flere ansatte bidrar også på andre tiltak, for eksempel ved å strikke skjerf til Årets varmeste dag.

Selskapet videreformidler også aktivt informasjon fra Kirkens Bymisjon med de ansatte.

Kine Søyland sier at dette samarbeidet oppleves som meningsfullt.

– Det kan være bra for våre ansatte med arenaer som er litt annerledes. Mange av menneskene på Byfrokost møter vi jo også utenfor våre egne butikker. På Byfrokost kommer vi tettere på dem, noe som bidrar til forståelse. De frivillige syns også det er fint å kunne bidra med noe som er så konkret, og at det føles bra å hjelpe noen som trenger det, sier hun.

Julegaver med mening

For femte året på rad kjøper NorgesGruppen i 2018 julegaver fra et av Kirkens Bymisjons verksteder. Hele 1050 julegaver kjøpes inn hvert år, og valget av gave er knyttet til mat og måltidsfellesskap, i tråd med samarbeidets fokus.

Ett år var gaven en vannkaraffel, et annet år en smørefjøl. Hva gaven blir i år, er en godt bevart hemmelighet!

Julegavene har en tredelt verdi: De gir arbeid, det er en glede å kjøpe og en glede å få.

NorgesGruppen har også valgt å bruke sitt eget interne julelotteri til å samle inn penger til Kirkens Bymisjon, samt å gi alle eventuelle gaver fra forretningsforbindelser og samarbeidspartnere videre til organisasjonen.

– Samarbeidet med Kirkens Bymisjon er en viktig faktor for å kunne oppfylle NorgesGruppens samfunnsansvar, spesielt gjennom områdene «sunnere liv», «riktig ressursbruk» og «motiverte mennesker, sier Kine Søyland.

Om NorgesGruppen

 • NorgesGruppen er landets største handelshus. Selskapets kjernevirksomhet er detalj- og engrosvirksomhet innenfor daglige forbruksvarer.
 • NorgesGruppen har ca. 1800 dagligvarebutikker og over 900 utsalgssteder innen servicehandel og nærmere 40.000 medarbeidere tilknyttet virksomheten.
 • Engrosvirksomheten er organisert i 13 ASKO-selskaper spredt over hele landet.

Fakta om samarbeidet

 • Begynte i 2004, med å gi mat til arbeidstiltaket Lønn som fortjent. Mer omfattende samarbeid siden 2006.
 • Hovedfokus er måltider og fellesskap for de som trenger det mest.
 • Samarbeidet er særlig knyttet til virksomheter på rusfeltet, arbeidstiltak med matdistribusjon og inkluderingsarbeid blant flyktninger og innvandrere.
 • Bidrar med mat, penger og frivillige til måltidsfellesskapet Byfrokost.
 • Støtter Kirkens Bymisjon også økonomisk, samt deltar på strikkeaksjonen Årets varmeste dag, juleaksjonen Gled en som gruer seg til jul, og ved å gi støtte gjennom innkjøp av julegaver produsert på et av Kirkens Bymisjons verksteder, og ved å holde internt julelotteri, salg av julepakkelapper osv.