Skovheim Allsenter på Nordstrand drives av Kirkens Bymisjon og inneholder bl.a kafeteria, kultur- og aktivitetstilbud, frisør, naturterapi og en vakttjeneste.

Stedet er åpent for folk i alle aldre fra nærmiljøet, og senteret er særlig tilrettelagt for å gi beboerne i Skovheim Eldrebolig støtte til å mestre tilværelsen i eget hjem på en verdig måte.

Faste tilbud

 • Allsang

  Én tirsdag i måneden er det allsang med forsanger Veronica Garten og pianist Birgit Skogen.

 • Andakt med lystenning

  Hver andre og fjerde mandag i måneden kl. 12.00. Ledes av bymisjonsprest Olga Tvedt.

 • Barnehagebesøk:

  Skovheim Barnehage kommer og spiser lunsj med oss hver siste fredag i måneden.

 • Bingo, spill og moro

  Bingo kl. 17.00 på onsdager i partallsuker. Spill og moro kl. 17.00 i oddetallsuker; kortspill, minigolf og brettspill. Boccia og dart på godværsdager om sommeren.

 • Bridgeklubb:

  Hver tirsdag kl. 11.00–13.00

 • Fransk samtalegruppe:

  Onsdager kl. 14.30. Initiert og ledet av Skovheims beboere.

 • Håndarbeidsgruppa:

  Samling hver mandag fra kl. 10.00–12.00. Deltagerne lager kvalitetsprodukter som selges under jule- og påskemarkedet.

 • Kulturkvelder:

  Konserter, forestillinger eller foredrag én gang i måneden. Lett bevertning og åresalg. Inntektene fra åresalget går til kulturlivet på Skovheim.

 • Nattverd:

  Nattverdgudstjeneste med kirkekaffe første mandag i måneden kl. 17.00 ledet av prestene i Nordstrand menighet. Kirkekaffe etter gudstjenesten.

 • Skrivekurs:

  Kurs i kreativ skriving ledet av forfatterne Kjersti Bronken Senderud og Ingrid Z. Aanestad. Maks åtte personer i gruppen. Påmelding i resepsjonen.

 • Trim

  Styrke og balansetrening. Krever påmelding: Mandag: 15.45–16.45 Onsdag: 14.00–15.00 Drop in: Torsdag 15.45-16.45, fellestrening ledet av Benthe V. Andreassen.

Velferdstilbud

 • Allsenteret

  Allsenteret er betjent fra kl. 08.30–21.00 på hverdager og fra 12.30–17.00 i helgene. I helgene er resepsjonen betjent fra kl. 11.00–13.00. Vakttelefon 24/7.

 • Allmøte

  Månedlig møte i Allsenteret med beboere og personale. Ledes av daglig leder Benthe Vik Andreassen.

 • Bibliotek, aviser og nett

  I Allsenteret finnes et rikholdig utvalg bøker til utlån. Vi har to datamaskiner og trådløst nettverk i kafeen. I resepsjonsområdet kan man lese dagens aviser.

 • Fotpleie

  Ekeberg Naturterapi Vigdis Fjære (off. godkjent), akupunktur (NAFO), soneterapi, aromaterapi/massasje og hårmineralanalyse. Timebestilling: tlf. 922 59 447.

 • Frisør

  Sol’s salong er åpen onsdag og fredag fra 10.00–17.00. Hjemmefrisering mandag, tirsdag og torsdag. Dame, herre og barn. Pensjonistpriser. Timebestilling: 916 62775

 • Handletjeneste/matvarer

  Legg handlelapp i resepsjonen på torsdag før kl. 12.00, og få varer på døren dagen etter.

 • Kafé for alle

  Åpen mandag–fredag, kl. 10.00–15.00. Middag serveres fra kl. 12.30–14.30. Lørdag, søndag og helligdager fra kl. 13.30–15.00. Ettermiddagskaffe hver dag kl. 16.30.

 • Klesbutikk

  Bogerud Tekstil og Seniorshop kommer til Skovheim både i vår- og høstsesongen.

 • Samtaletilbud

  Bymisjonsprest Olga Tvedt er på Skovheim annenhver mandag. Hun er tilgjengelig for samtale. Tid kan avtales på forhånd. Ta kontakt i resepsjonen.

 • Sosionomtjeneste

  Sosionom Bjørg Reinertsen er tilstede annenhver torsdag.

Om Allsenteret

Skovheim Allsenter eies og drives av Kirkens Bymisjon, og fungerer primært som et servicesenter for beboerne i Sameiet Skovheim Eldrebolig, men allsenteret er åpent for folk i alle aldre fra nærmiljøet.

Hit kommer beboere og gjester for å spise god lunsj og middag, bruke sine ressurser i ulike aktiviteter, få kulturelt påfyll og delta i et sosialt fellesskap. I tillegg til beboerne fra eldreboligene benyttes Allsenteret av det øvrige nærmiljøet i Nordstrandsområdet, bl.a våre nærmeste naboer i Nanna Maries Hjem og Skovheim barnehage.

Allsenteret er bemannet hver ukedag fra 08-21, og i helg/høytid fra kl. 13-17. Den øvrige tiden i døgnet er dekket av telefonvakt. For beboerne i eldreboligene gir vaktordningen, samt de ansattes menneskelige og faglige kompetanse, trygghet og støtte i tilværelsen.

Sameiet Skovheim Eldrebolig

Består av 84 boliger for folk over 60 år. Halvdelen av boligmassen leies ut fra Kirkens Bymisjon, den andre halvdelen er enkeltpersoners eie. Som beboer på Skovheim er du «herre i eget hus». Her kan årene etter 60 gjøres hyggelige og trygge ved hjelp av godt naboskap og tjenester som tilbys fra allsenteret.

Les mer her!

Vil du bidra som frivillig?

Med 84 hjemmeboende eldre, høyt aktivitetsnivå og få ansatte tar Skovheim imot alle som vil bidra med en arbeidsinnsats. Som frivillig bestemmer du selv hva du skal gjøre og hvor mye du vil bidra med.

Mulige oppgaver:

 • Følge beboere til lege, tannlege, bank, butikk osv.
 • Være vert/vertinne i kafeen
 • Hjelpe til under kulturarrangementer
 • Tur/teaterfølge
 • Høytleser i mindre gruppe (dagens aviser, bøker)
 • Besøksvenn
 • Musikk
 • Hobbyverksted
 • Det du selv har lyst til…

Kontakt frivilligleder Grete på 22 29 21 75

Skovheim – et unikt område

Skovheim-området ligger sentralt på Nordstrand mellom Sæter og Kastellet. Området rommer flere av Kirkens Bymisjons tilbud, med både Skovheim Allsenter, Skovheim barnehagen, Sameiet Skovheim Eldrebolig, Nanna Maries Hjem og Lauras Hus.

Skovheimeiendommen og -området ble gitt som en gave fra familien Scheibler, og hadde som formål å være et hjem og hjelpe vanskeligstilte piker i utdannelse. Ide og oppbygging av skovheimområdet er unikt. Det ligger svært godt til rette for utvikling av det sosiale nettverk på tvers av generasjoner. Denne fine konstellasjonen av unge familier og eldre gir gode muligheter for mange treffpunkter på tvers av generasjonene. Målet med disse møteplassene er å gjøre ting sammen. Hovedintensjonen er å skape et boområde der mennesker med ulik alder og ulik livserfaring skal leve og fungere sammen.

Målsetningen for Skovheimområdet er å skape et boområde der mennesker med ulik alder og ulik livserfaring skal leve og fungere sammen