Sameiet Skovheim Eldrebolig på Nordstrand består av 84 leiligheter for eldre over 60 år. 45 leiligheter eies og leies ut av Kirkens Bymisjon, mens 43 leiligheter er i enkeltpersoners eie og omsettes i det frie marked.

I Sameiet Skovheim Eldrebolig bor du med et helt selvstendig ansvar for deg og ditt. Det er derfor av stor betydning at du er i stand til å klare deg selv ved innflytting. Dersom du får behov for bistand eller pleie, kan det søkes hjelp fra bydelens hjemmebaserte tjenester.

I tilknytning til Skovheim Eldrebolig ligger servicesenteret Skovheim Allsenter, som driftes av Kirkens Bymisjon. Allsenteret tilbyr kafeteria, en enkel døgnvaktordning, kulturarrangement og gir gode muligheter for et aktivt og sosialt liv.

Det er to «bolig-blokker» på Skovheim;  Øst- og Vestblokken

SAMTLIGE LEILIGHETER INNEHOLDER
– soverom med skyvedør
– separat bad
– entré
– kombinert stue/kjøkken
– kjøkkeninnredning (hvitevarer følger ikke med)
– veranda
– kjellerbod
– flott uteplass med blomster

Vinduet i stuen kan ikke åpnes (vaskes av beboer selv).
Et innleid firma vasker vinduene utvendig to ganger pr. år.
Dette gjelder kun vinduene som ikke kan vendes rundt.

Klikk her for å se plantegning av en leilighet.

HEIS
Det er heis til alle etasjer i bygget

PC/INTERNETT
Det er ikke pc eller internet i leilighetene, men det er WiFi i kafeen.

TV
GET-grunnpakke er inkludert i husleien. Det er ikke mulig å bruke GET som internettleverandør

TRYGGHETSALARM
Det er ikke knyttet direkte alarm fra leilighetene til personalet på Allsenteret. Det betyr at dersom du ønsker trygghetsalarm må du bestille dette selv.

De fleste av beboerne som har trygghetsalarm har mobilen knyttet opp mot denne. Fasttelefon kan om ønskelig også benyttes.

HJELPETJENESTER
Skovheim Allsenter er ikke bemannet til å kunne bidra med  hjelp i hjemmet.

Trenger man hjelp til personlige formål som f.eks. hjelp til personlig hygiene, vask av leilighet, vask av klær osv. må bestillerenheten i Nordstrand Bydel kontaktes og de veileder videre.

Personalet ved Skovheim Allsenter kan bidra med veiledning om hvor og hvem man kan kontakte.

Du kan ringe 02180 og be om å få Bestillerkontoret Nordstrand Bydel.

 

 

Skovheim – et unikt område

Skovheim-området ligger sentralt på Nordstrand mellom Sæter og Kastellet. Området rommer flere av Kirkens Bymisjons tilbud, med både Skovheim Allsenter, Skovheim barnehagen, Sameiet Skovheim Eldrebolig, Nanna Maries Hjem og Lauras Hus.

Skovheimeiendommen og -området ble gitt som en gave fra familien Scheibler, og hadde som formål å være et hjem og hjelpe vanskeligstilte piker i utdannelse. Ide og oppbygging av skovheimområdet er unikt. Det ligger svært godt til rette for utvikling av det sosiale nettverk på tvers av generasjoner. Denne fine konstellasjonen av unge familier og eldre gir gode muligheter for mange treffpunkter på tvers av generasjonene. Målet med disse møteplassene er å gjøre ting sammen. Hovedintensjonen er å skape et boområde der mennesker med ulik alder og ulik livserfaring skal leve og fungere sammen.

Målsetningen for Skovheimområdet er å skape et boområde der mennesker med ulik alder og ulik livserfaring skal leve og fungere sammen