SPENN er et aktivitets-, kunst og arbeidstiltak i regi av Kirkens Bymisjon for mennesker som ikke finner sin plass i det ordinære arbeidslivet.

Deltakerne lærer å lage vakre glassengler og ulike keramikkgjenstander som vi selger til private og bedriftskunder. De må skrive kontrakt og mottar lønn, men under andre forutsetninger enn i det vanlige arbeidslivet. Arbeidsdagen tilpasses den enkelte og målet er økt livskvalitet og styrket selvtillit for den enkelte.

Prosjektet er bygget på en sterk tro om at i alt som har gått i stykker ligger det håp. Spenn startet sin drift våren 2015, og ønsker å være godt alternativ til vanlig arbeid. De har i dag fire medarbeidere som skal veilede deltakerne og ha ansvaret for den daglige driften.

Derfor heter vi Spenn:

Når noe står i «spenn», kan det være mye potensiell energi som venter på å bli sluppet løs. Ideen bak Spenn er å legge til rette for å forløse denne positive kraften. Å lage glassengler var et naturlig valg for vingespennet til englene skal favne hele byen og bære vekten av levd liv. Gjennom trening skal deltakerne få kjenne gleden av å spenne sine muskler. Brospennet mellom individ og samfunn bygges og forsterkes. Brukerne skriver under en kontrakt og vil motta lønn, eller «spenn» som det også kan kalles.

Hvem skal bruke Spenn, og hvorfor?

Målgruppen er mennesker som grunnet et problematisk forhold til rus og/eller som har en psykisk lidelse, har blitt stående utenfor arbeidslivet til tross for at de har deler av arbeidskapasiteten intakt. Funksjonsevnen kan variere, men med veiledning og individuelle tilpasninger skal vi legge til rette for en type aktivitet som kan bidra til å øke livskvaliteten for den enkelte.

Å skape en arbeidsplass der brukerne kjenner seg trygge og kan erfare mestring i arbeidslivet er et hovedmål. Gjennom innflytelse skal brukerne kjenne seg trygge og føle at de selv kan påvirke sin egen situasjon og ta større kontroll over eget liv.

Foruten bedre livskvalitet, er lønn et delmål der muligheten til å tjene litt ekstra bidra til økt verdighet og bedre mulighet for deltakelse i samfunnet.

Hvordan drives Spenn?

Spenn holder til i nyoppussede lokaler i det gamle Vaskeriet som ligger vegg i vegg med Aktivitetshuset i Storgata 36b. Hovedsakelig vil den daglige driften basere seg på produksjon av glassengler og ulike keramikkgjenstander. Gjennom veiledning, oppfølging og relasjonsbygging skal prosjektet hjelpe den enkelte til å tro på egne ressurser, bygge selvtillit og gi dem den tryggheten de trenger i hverdagen.

Det skal være et møtested der deltakerne skal føle at de kan utvikle seg og virkelig «spenne vingene ut, ta sats og møte nye utfordringer».

I tillegg til produksjon er det også viktig å kunne gi deltakerne et fysisk tilbud som kan hjelpe dem og motivere dem til å kunne møte opp regelmessig. Vi vil tilrettelegge individuell trening og følge opp den enkelte. Det kan være så enkelt som å skulle gå til jobben, eller gå en ekstra gang i en trapp, eller organiserte turer og fellestreninger.

Daglig drift vil drives av fire medarbeidere med ulike funksjoner, der i tillegg til produksjon også økonomi og markedsføring vil være viktige faktorer for å lykkes med prosjektet. Salg av varer vil være et viktig bidrag til å kunne drive driften videre. Markedsføringen vil rettes både mot bedrifts og privatmarkedet. Spenn vil være synlig i sosiale medier og vi vil kunne tilby ulike spennende pakker til bedrifter som ønsker å gi bort en meningsfull gave til ansatte, kunder etc.

Bestill våre produkter i nettbutikken

Engel i glass - grønn

Glassengel med oppheng. Engelen er 11 cm høy og finnes i flere farger med en unik sjablong på hver engel. Selges enkeltvis.

Honning

Et biprodukt fra Kirkens Bymisjon – 250 gram

Engel i glass - hvit

Glassengel med oppheng. Engelen er 11 cm høy og finnes i flere farger med en unik sjablong på hver engel. Selges enkeltvis.

Handlenett - tanker om arbeid

Ordene på nettet er arbeidernes egne tanker om forholdet til jobben sin. Størrelse: 38 cm x 42 cm med en hank på 60 cm.

Hjerteskål i keramikk - prismegrønn

Håndlaget dekorativ hjerteformet skål laget i keramikk. Fåes i flere farger. Pris pr stk