Bilal Dawlatzai, arbeids, - og språktrening hos Kirkens Bymisjon i Drammen

Språk er nøkkelen til intgrering og jobb!

Et unikt og tilrettelagt tilbud for flyktninger og innvandrere med lavt språkelig nivå og manglende kartlagte arbeidsferdigheter.

Rom og tid for alle

 • Simon, tidligere deltaker i arbeidspraksis v/Vaktmestertjenesten i Drammen

  Individuell tilrettelegging

  Hver og en får muligheter til å bruke og utvikle språket i et raust og inkluderende miljø. Det er tid og rom til å overvinne språklige, sosiale, faglige og kulturelle barrierer. Aktivitetskafeen i Drammen er base og oppmøtested den enkelte arbeidsdag

  Les mer om tilbudet her
 • Arbeidstrening og sosialt fellesskap

  Språk er en nøkkel til vellykket integrering. I all arbeids- og aktivitetssammenheng foregår kommunikasjon/dagligtale på norsk. Det er flere arenaer for arbeidstrening og ulike sosiale tilbud.

  Les mer om arbeidstrening her
 • Rasool Dawlatzai

  Økte språklige ferdigheter

  Språk gjennom arbeid er et lagtidstiltak, med tett oppfølging og tverrfaglig samarbeid. Vårt felles hovedmål er utvikling og styrking av den enkeltes språklige nivå.

  Våre felles mål

Alle har behov for meningsfylte dager - kjenne at man betyr noe.

Brødrene, Rasool og Bilal Dawlatzai, på henholdsvis 22 og 23 år, har opplevd krig og flyktet fra Afghanistan. De har begge deltatt i arbeidstrening hos Vaktmestertjenesten i Kirkens Bymisjon.

Les mer om brødrene her