Arbeidstrening og fellesskap

Språk er en nøkkel til vellykket integrering. I all arbeids- og aktivitetssammenheng foregår kommunikasjon/dagligtale på norsk.

Vi har til enhver tid kapasitet til 7 individuelle deltakere. Væretiden er 6 måneder, med muligheter for 3+3 måneders forlenging ved behov og i samråd med bestiller.

Deltakerne formidles fra NAV i Drammen og Flyktningtjenesten, og omfatter mennesker som har gjennomført introduksjonsprogrammet, som har vært i Norge over flere år uten mulighet til å lære og praktisere norsk, eller som av andre grunner har behov for grunnleggende og prekvalifiserende språkopplæring.

Ved avslutning skal den enkelte være i stand til videreføring til arbeidsrettet tiltak, ordinært arbeid eller utdannelse.

Tiltaket inneholder

 • Tett bistand og oppfølging
 • Kartlegging og tilrettelegging
 • Muntlig språk- og kommunikasjonstrening i et inkluderende og mangfoldig miljø
 • Arbeidstrening og opplæring
 • Deltakelse i fellesaktiviteter, også på ettermiddager og i helger
 • Nettverksbygging
 • Individuell veiledning
 • Personlig plan, evaluering og sluttrapport

Gjennom tiltaket får den enkelte mulighet til å bruke og utvikle språket i et raust og inkluderende miljø, hvor det er tid og rom til å overvinne språklige, sosiale, faglige og kulturelle barrierer.

Språk gjennom arbeid tilbyr en praktisk tilnærming til språkopplæring på en felles sosial arena hvor alt arbeid, og alle aktiviteter foregår på norsk.

Arbeidsarenaer

Alle våre interne arbeidsarenaer ledes av arbeidsledere med relevant fagkompetanse. Deltakerne jobber sammen med ansatte, frivillige og meddeltakere.

Hver deltaker får sin egen opplæringsplan som evalueres sammen med prosjektleder og arbeidsleder. Deltakerne får tilbud om å jobbe på flere arenaer etter ønske og opplæringsbehov:

 • Vaktmestertjenesten: Opplæring i håndverks- og driftsoppgaver
 • Bruktbutikken: Opplæring i vareplassering, salg og service
 • Kjøkken/kafé/kantine: Opplæring i HMS, matlaging, servering og IK-mat.

Ordinær jobb og praksis

Deltakere som er klare for ekstern arbeidstrening eller å søke ordinær jobb, får oppfølging av jobbkonsulent som kjenner det lokale arbeidsmarkedet, og som har en portefølje med samarbeidsbedrifter.

Den enkelte får også bistand til å utarbeide CV, søknad og intervjutrening.

Aktiviteter med språkfokus

 • To felles måltider hver dag
 • Utflukter, turer og aktiviteter
 • Trening med instruktør i eget treningsrom
 • Kurs og rollespill som øker samspillet mellom deltakere på tvers av tiltak
 • Én gang i uken får vi besøk av frivillige språkvenner som tilrettelegger for samtaler på norsk, samt underviser, bistår og støtter i norskopplæringen
 • Morsmålsvenner er frivillige med fremmedkulturell bakgrunn som snakker deltakernes morsmål. De bistår deltakerne med å tolke og oversette ord, begreper og tekster fra norsk til morsmål. Morsmålsvennene deltar jevnlig i aktiviteter og kobles sammen med deltakerne når de har behov for bistand på eget morsmål.