Gir du klær, sko og tekstiler til Kirkens Bymisjon

- gir du inntekter til vårt arbeid med barn, unge og voksne med ulike utfordringer i livet!

Finn nærmeste innsamlingsboks her

Hva kan du gi?

Kirkens Bymisjon tar i mot hele, rene og tørre klær, sko og andre tekstiler som:

  • gardiner
  • sengetøy
  • duker
  • håndklær
  • pledd

Husk å levere tørt innhold i poser eller sekker som du knyter igjen. Våte tekstiler kan ikke gjenbrukes.

Miljø og bærekraft

I dag sendes 70-80 prosent av klærne som kastes i Norge til en kostbar og lite miljøvennlig forbrenningsprosess. Når du leverer til våre innsamlingsbokser bidrar du til et miljøvennlig og bærekraftig alternativ som skaper sosialt engasjement, gjenbruk og bedre ressursutnyttelse.

Fra 2025 innføres også et krav om kildesortering av tekstiler – gjennom det nye avfallsdirektivet i Europa. Målet er 50% materialgjenvinning av alt husholdningsavfall.

Hva skjer med det du gir?

Kirkens Bymisjon har ansvaret for avtaler om utplassering av den enkelte innsamlingsboksen,

og har gjennom juridisk bindende avtale en fast pris pr. kilo med innsamlede tekstiler. Fretex International AS er vår samarbeidspartner for distribusjon av de innsamlede tekstilene.

Les mer om Fretex sin Code of conduct.

Ønsker du å bidra?

Ønsker du å samarbeide med Kirkens Bymisjon med tekstilinnsamling? Vi tilbyr utplassering av innsamlingsbokser for borettslag, sameier og næringslivspartnere. Ta kontakt!

Lever direkte til butikk

Vil du gi direkte til Kirkens Bymisjons bruktbutikker kan du gjøre det på Sem i Vestfold og i Drammen – her kan du levere møbler, bøker og krims, i tillegg til klær, sko og tekstiler.