E-post: miljo@bymisjon.no

Telefon: 32277215

Vakttelefon innsamlingsbokser: 99092199