Om Kirkens Bymisjon Miljø AS

Kirkens Bymisjon Miljø AS er eid av fem stiftelser i Kirkens Bymisjon.

Formålet til Kirkens Bymisjon Miljø AS

  • skape inntekter til Kirkens Bymisjons arbeid
  • bidra til et bedre miljø gjennom blant annet gjenbruk og gjenvinning
  • være arbeidstreningsarena for mennesker med nedsatt arbeidsevne

 

Hovedkontor: Syretårnet 41, 3048 Drammen

Organisasjonsnummer: 821153042

E-post: miljo@bymisjon.no

Kontonummer: 1506.20.42810.

 

Fakturaadresse:

  • Kirkens Bymisjon Miljø AS, Syretårnet 41, 3048 Drammen
  • På e-post som PDF-fil til faktura@bymisjon.no merket 83099
  • Via EHF til organisasjonsnummer 821153042

Daglig leder:

Hege Stenmarck

Selskapets styre:

Styreleder Øivind Brevik

Nestleder Ranghild Larsen-Nyhus Haaning

Styremedlem Jan Harald Bråthen

Styremedlem Gunn Berthelsen

Styremedlem Morten Persen