Lever klær, sko og tekstiler

Til Kirkens Bymisjon innsamlingsbokser

Hva kan du gi?

Kirkens Bymisjon tar i mot hele, rene og tørre klær, sko og andre tekstiler som:

  • gardiner
  • sengetøy
  • duker
  • håndklær
  • pledd
  • Husk å levere tørt innhold i poser eller sekker som du knyter igjen. Våte tekstiler kan ikke gjenbrukes.

Hvor kan du gi?

Du kan levere i en av våre innsamlingsbokser (se kartet i eget vindu)

Helt, tørt og rent!

Hva skjer med det du gir?

Kirkens Bymisjon har ansvaret for avtaler om utplassering av den enkelte innsamlingsboksen, og har gjennom juridisk bindende avtale en fast pris pr. kilo med innsamlede tekstiler. Fretex International AS er vår samarbeidspartner for distribusjon av de innsamlede tekstilene.