Tillitsperson bistår mennesker med rusavhengighet i møte med hjelpeapparatet.

Mange mennesker med rusavhengighet er i kontakt med hjelpeapparatet, men klarer ikke å nyttiggjøre seg av tilbudet. Vi kurser frivillige medarbeidere til å kunne bistå mennesker i møte med hjelpeapparatet.

Kirkens Bymisjon Stavanger er i daglig kontakt med mennesker som av ulike årsaker er brukere av tjenester i det offentlige systemet. Brukerne befinner seg i en vanskelig livssituasjon og er ofte tilknyttet mange ulike tjenester og tilbud. Vi har erfart at ved å være en støtte i møte med systemet, har det bidratt til en forsterket tillit for alle parter.

Hovedhensiktene er:
· Bistå brukerne i å sikre sine rettigheter og forpliktelser ved bruk av frivillige tillitspersoner
· Effektivisere og trygge samhandlingen mellom bruker og det offentlige systemet
· Bidra til å synliggjøre brukerens utfordringer og muligheter.

Dette er tillitsperson

Slik gjør vi det:

Tillitspersonen forbereder brukeren i forkant av et møte, er til stede på møtet og har en gjennomgang med bruker i etterkant. På denne måten kan møtene bli mer fruktbare: brukerne er mer forberedt til møtene og kan oppleve seg tryggere og mer avslappet ved å ha en tillitsperson til stede.

Målet er å skape rammer som bidrar til mer tillit for begge parter.

 

Bli frivillig tillitsperson

Vi liker å tro at frivillighet er en grunnstein i det norske samfunnet. I tillegg til å ha fokus på utsatte grupper mennesker, er vi bevisst på at vi i utstrakt grad møter disse utfordringene gjennom frivillighet.

Dette er både fordi frivillige bidrar til at vi kan bistå langt flere i målgruppen, men også fordi det å være frivillig har en egenverdi. Selv om vi har en velfungerende velferdsstat, har vi også ansvar for hverandre.

For å bli tillitsperson gjennomgår du et 12-timers kurs og blir sertifisert etter dette.

Vi trenger engasjerte frivillige med sans for struktur som har lyst å bidra til tryggere og mer effektiv samhandling mellom brukere og det offentlige. Har du lyst å bidra? Ta kontakt med oss for mer informasjon!