24SJU

døgnåpent tilbud for de mest utsatte rusavhengige i Oslo

24SJU er et døgnåpent helse- og velferdstilbud for de mest utsatte rusmiddelavhengige i Oslo.

Målgruppa er mennesker med alvorlig rusavhengighet i kombinasjon med somatiske såvel som psykiske lidelser, ofte preget av dårlig allmenntilstand og langvarige sosiale problemer som fattigdom, ustabile boforhold, prostitusjon, kriminalitet og sosialt utenforskap.

Om 24SJU

Jeg var «griserusa» da jeg første gang kom hit, men møtte folk som satt en hel kveld og snakket med meg uten å nevne narkotika. De ga meg oppfølging så det ble mulig for meg å komme til avrusing. Her har jeg møtt tillit i tider da hele fagfeltet var programforplikta til å vise mistillit.

24SJU er en stjerne i Oslo og en viktig årsak til at mange rusavhengige blir møtt litt mer forståelsesfullt enn før ute i byen.

Torstein Bjordal

en av lederne for «Foreningen for Human Narkotikapolitikk»

Vi tilbyr spesialisthelsetjenester i en lavterskel setting med 21 stillingshjemler og er bredt tverrfaglig sammensatt, av nær sagt alle yrkesgrupper med relevant høyskole- og universitetsutdanning.

Behandling og oppfølging er organisert i ett tverrfaglige team som ledes av psykologspesialist. Alle ansatte, med unntak av leder og administrasjonsleder, er del av tverrfaglige team.

Virksomhetsplan for 2017

Arbeid ved 24SJU

24SJU jobber for å bedre hverdagen til rusavhengige i Oslo. Her kartlegger vi hver enkelt sitt behov og, gjennom våre samarbeidspartnere, finner tiltak som kan hjelpe til et liv med mindre rus.

  • Spesialisthelsetjeneste i en lavterskel setting
  • Gjennopprette kontakt med offentlige tjenstetilbud
  • Tilrettelegger for avrusning og behandling

Metodeboka om 24SJU: Tverrfaglig gatenært rusarbeid

Les metodeboken her!

Behandling og helsehjelp

Kirkens Bymisjon tilbyr profesjonell helsehjelp, behandling og oppfølging på en rekke områder innen fysisk og psykisk helse.

Les mer om Behandling og helsehjelp

Oslo

Kirkens Bymisjon i Oslo er den eldste og største av bymisjonsstiftelsene, grunnlagt i Kristiania i 1855. Vi jobber i dag sammen med ca. 2000 frivillige på over 100 ulike aktiviteter og tiltak for mennesker som trenger det i Oslo.

Hva gjør vi i Oslo

Kontakt

  • Besøksadresse:

    Tollbugata 3, 0152 Oslo

    Se i kart
  • Postsadresse:

    24SJU / Kirkens Bymisjon
    Tollbugata 3, 0152 Oslo