Bamsehiet

møteplass for småbarnsfamilier

Bamsehiet er et åpent møtested på ettermiddagstid for barn fra 4-12 år, sammen med foreldre eller en annen omsorgsperson.sammen med

Aktivitetsplan våren 2018 (pdf)

De som kommer til Bamsehiet skal føle seg velkommen. Ansatte og familiene skal sammen bidra til å skape et inkluderende og hyggelig miljø for alle. Bamsehiet er storfamilien for mange. Barn og voksne knytter nye kontakter, og noen får venner for livet. Voksne og barn blir kjent gjennom lek, prat, middag og ulike aktiviteter. Hvert semester lages en aktivitetsplan som viser aktiviteter de ulike dagene; lek for alle, matlaging, forming. Fellesskapet rundt middagsmåltidet er viktig. Vi legger til rette for gode møter og fellesopplevelser som styrker samspillet innad i familien og mellom familier. Barn kan få leksehjelp hvis de ønsker det.

Vi tilbyr ferieturer og kortere overnattingsturer, og familier får tilbud om å delta på kulturelle aktiviteter. Bamsehiet er et fargerikt fellesskap. Vi har mange norske familier og ca 50 % familier med innvandrerbakgrunn. I 2016 hadde vi familier fra 36 ulike nasjoner.

Barn og unge

Alle barn har behov for å bli sett og hørt og elsket. Voksne som lever et godt liv til tross for en vanskelig oppvekst, kan ofte fortelle at de opplevde noen som så dem, lyttet til dem og snakket med dem da de var barn.

Les mer om Barn og unge

Bergen

Kirkens Bymisjon er til stede for mennesker som trenger det i Bergen.

Hva gjør vi i Bergen

Kontakt

Bamsehiet i sentrum

Bamsehiet på Landås/Slettebakken

 • Åpningstider

  Onsdag: 16:00 -19:00

 • Adresse

  Joachim Lampes vei 5, 5089 Bergen

  Se i kart
 • Telefon

  46 98 12 30