Bekkelagshjemmet

Vi er et lite privat sykehjem som ligger i Nordstrand bydel, nær Ekebergsletta. Sykehjemmet eies av Bekkelaget menighet og driftes av Kirkens Bymisjon på vegne av menigheten.

Bekkelagshjemmet satser på trivsel og kvalitet. Vi arrangerer fester og diverse aktiviteter for alle som bor her og for brukerne av dagsenteret. Det er viktig å gi de eldre en meningsfull hverdag, derfor holdes selskap og konserter så ofte anledningen byr seg. Vi har vår egen sansehage med lysthus og muligheter for turer store deler av året. Sykehjemmet ligger ved siden av Ekebergsletta og prioriterer turer og utflukter om sommeren og utover høsten så lenge været tillater det.

Vi som jobber på Bekkelagshjemmet har et ønske om å gi våre eldre gyldne øyeblikk og gode dager. 

48

pasientplasser

9

9 plasser på dagsenter for demente

15

plasser på ordinært dagsenter

Slik søker du plass

Hvordan søke sykehjemsplass

Følg oss på Facebook

Brukerrådet ved Bekkelagshjemmet

Brukerrådet ved Bekkelagshjemmet ble opprettet første gang i 2006. Opprettelsen av brukerrådet var viktig for oss, fordi det er nødvendig med brukermedvirkning i ulike saker.

Sykehjem i Oslo

Les mer om Sykehjem i Oslo

Oslo

Kirkens Bymisjon i Oslo er den eldste og største av bymisjonsstiftelsene, grunnlagt i Kristiania i 1855. Vi jobber i dag sammen med ca. 2000 frivillige på over 100 ulike aktiviteter og tiltak for mennesker som trenger det i Oslo.

Hva gjør vi i Oslo

Kontakt

  • Resepsjon

    Åpen: 08:00 – 14:30

    Tlf.: 23 16 83 00
    Fax: 23 16 83 01

  • Telefon utenfor åpningstider

    Tlf: 479 76 346