Om oss

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Vår visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.

1800

ansatte i hel- og deltidsstillinger

4500

frivillige

50

antall norske byer og steder vi holder til i - og vi vokser stadig

Rom for alle

 • Gjennom tiltak for alle aldersgrupper og på mange livsområder ønsker vi å virkeliggjøre vårt mål om at alle mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg.
 • Ingen er bare det du ser. Vi vil møte alle med denne holdningen, og vi ønsker at brukere og gjester skal styrke sine egne ressurser, drømmer og håp.  Derfor er også slagordet vårt: «Rom for alle».
 • Vi samarbeider med offentlige myndigheter, andre organisasjoner, flere tusen frivillige, kontakter i næringsliv, utdanning og forskning, og et stort antall givere
 • Foruten våre ansatte og frivillige, er omlag 2000 bedriftsansatte engasjert i vårt arbeid gjennom næringslivssamarbeid.
 • Kirkens Bymisjons startet sitt arbeid i Kristiania i 1855, og har de senere årene opplevd eksplosiv vekst. Vi er formelt organisert som 12 frittstående stiftelser rundt i Norge, og er tilstede i over 50 byer og steder.
 • Vårt arbeid er basert på kristne og humanistiske verdier, men er ikke bygget opp som et livssynsfellesskap. Vår forankring er i kirken og den diakonale tradisjonen er sterk i arbeidet, men våre ansatte, frivillige, brukere og gjester kommer fra mange bakgrunner med ulik tro og livssyn. Du må ikke være kristen for å jobbe eller engasjere deg i vårt arbeid. Vi driver et livsynsåpent og dialogpreget arbeid. Alle er like velkommen. Les mer om vår kirkelige tilhørighet her.
 • Kirkens Bymisjons oppdrag

  Kirkens Bymisjons oppdrag kan samles i ordene avdekke, lindre og forandre.

  Les mer »»
 • Bli kjent med vårt mangfold

  Mange blir overrasket når de blir kjent med Kirkens Bymisjons størrelse og mangfoldige arbeid.

  Les mer »»
 • En historie som starter i 1855

  Et grunntrekk i Kirkens Bymisjons historie er ønsket om å være nær hos de vanskeligst stilte.

  Les mer »»