Kirkens Bymisjon – et Miljøfyrtårn

Kirkens Bymisjon vet at miljøødeleggelser ofte rammer sosialt marginaliserte og fattige grupper hardest. Derfor styrker vi stadig miljøarbeidet i egne virksomheter, i solidaritet med hele det globale fellesskapet, og med kommende generasjoner. 

miljøfyrtårn kirkens bymisjon

Mange av våre virksomheter er i dag miljøsertifisert som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk sertifikat som dokumenterer at virksomheter tar miljøansvar og samfunnsansvar. Vårt langsiktige mål er at alle Kirkens Bymisjons virksomheter i Norge skal sertifiseres.

Kirkens Bymisjons verdigrunnlag forplikter oss på å verne om miljøet og stå for en ansvarlig ressursforvaltning.

Som Miljøfyrtårn er vi forpliktet til å dokumentere våre miljøprestasjoner i en årlig klima- og miljørapport. Klima- og miljørapporter for våre sertifiserte virksomheter kan gjøres tilgjengelig ved forespørsel.

Vi vil kjennes ved:

• At vi i alt vårt arbeid tar ansvar for miljøet, både av hensyn til vår samtid og kommende generasjoner

Derfor vil vi:

• Gjennomføre miljøtiltak på alle våre virksomheter, med sikte på miljøsertifisering
• Være bevisst på og gjennomføre energisparende tiltak
• Skape bevissthet rundt de sosiale dimensjonene ved miljøforringelse, både lokalt og globalt.

Les mer om miljøtiltak i Kirkens Bymisjons arbeid her.