Arbeidsfelt

Mange blir overrasket når de blir kjent med størrelsen på Kirkens Bymisjon og det mangfoldige arbeid vi driver. Ingen er bare det du ser, ei heller vi som organisasjon.