Bli frivillig

Vi har bruk for deg enten du ønsker å bruke mye eller lite tid. Ta gjerne med din formell fagkompetanse inn i frivillig arbeid, men du kan også lære noe nytt.

Kirkens Bymisjons frivillige medarbeiderne er uvurderlige i vårt daglige arbeid. På landsbasis er det over 4000 frivillige tilknyttet vårt arbeid, og vi ønsker stadig nye velkommen.

Som frivillig medarbeidere får du

  • opplæring og oppfølging avhengig av tjenestens art og dine behov.
  • velge om du vil delta i mer uformelt dugnadsarbeid eller under ulike enkeltarrangementer, eller ta faste vakter.
  • erfaringer som kan endre oppfatningen av våre medmennesker – og oss selv!

PS: Ikke oppgi sensitive opplysninger ved utfylling av skjemaet under.

Bli frivillig

«Jeg ser byen og menneskene her med nye øyne etter at jeg ble frivillig.»