Bli frivillig

Vi trenger deg som ønsker å gjøre en frivillig innsats til nytte og glede for andre og deg selv.

Gjennom frivillig engasjement kan du bruke din erfaring og kompetanse – eller lære noe nytt.

Kirkens Bymisjons frivillige medarbeiderne er uvurderlige i vårt daglige arbeid. På landsbasis er det over 4000 frivillige tilknyttet vårt arbeid, og vi ønsker stadig nye velkommen.

Som frivillig medarbeidere får du

  • opplæring og oppfølging avhengig av tjenestens art og dine behov.
  • velge om du vil delta i mer uformelt dugnadsarbeid eller under ulike enkeltarrangementer, eller ta faste vakter.
  • erfaringer som kan endre oppfatningen av våre medmennesker – og oss selv!

PS: Ikke oppgi sensitive opplysninger ved utfylling av skjemaet. Her kan du lese om vår behandling av personopplysninger i Kirkens Bymisjon knyttet til frivillige.

Underveis i utfyllingen av skjemaet vil du se flere mulige steder og tiltak i dette området hvor du kan bli frivillig.