Origosenteret

Behandling og rehabilitering til mennesker med rusavhengighet

Origosenteret tilbyr individuelt tilrettelagt behandling og rehabilitering til mennesker med rusmiddelavhengighet.

Institusjonen ligger i Svinndal, en liten, hyggelig bygd i Våler kommune, bare 25 kilometer fra Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Askim.

Ta kontakt med lege eller sosialkontor for hjelp med søknad om behandlingsplass.
Du er også velkommen til å ta direkte kontakt med oss!

Kort om Origosenteret:

  • Målgruppen er fra 18 år og oppover.
  • Familieavdeling med plass for enslige og par med barn under fire år, samt gravide.
  • Klinikkavdeling for enslige og par som ikke har barn boende hos seg under oppholdet.
  • Behandlingstiden er normalt ett år.
  • Tilbud om oppfølging 3 måneder etter utskrivning.
  • Origosenteret har fast avtale med Helse Sør Øst

Hvordan søke plass?

Dersom du er avhengig av rusmidler og tenker at Origosenteret kan være et sted hvor du kan få behandling, må du ta kontakt med enten lege eller sosialkontoret der du bor. Legen eller sosialkontoret sender en henvisning til den aktuelle vurderingsinstans i spesialhelse-tjenesten. Denne skal innen 30 dager gi deg et svar på rettighetsstatus og behandlingsnivå.

Dersom henvisningen blir sendt til Origosenteret, vil vi foreslå dato for en forvernssamtale sammen med din ruskonsulent/kontakt.

Dersom du har spørsmål om dine rettigheter, kan du kontakte HELFO Pasientformidling, telefon 815 33 533.

Rusbehandling

Kirkens Bymisjon har lang erfaring og bred kompetanse innenfor rusomsorg og behandling av rusmiddelavhengighet. I våre virksomheter bistår vi rusmiddelavhengige på veien mot ruskontroll og rusfrihet.

Les mer om Rusbehandling

Svinndal i Våler

Kirkens Bymisjon er tilstede i Svinndal (Våler i Østfold), gjennom Origosenteret, som tilbyr individuelt tilrettelagt behandling og rehabilitering til mennesker med rusavhengighet.

Hva gjør vi i Svinndal i Våler

Kontakt