Inkludering: Generasjonsmøter og Veiviser

Om innsatsområdet

Alle skal få muligheten til å ta del i et inkluderende fellesskap. Kirkens Bymisjon skal skape møter der innvandrere kan ta del i fellesskapet og få være en ressurs i sitt eget nærmiljø. Dette skal vi gjøre ved å organisere møter på tvers av generasjoner, og møter mellom norske frivillige og innvandrere som har vært kort eller lang tid i Norge. Et samfunn trenger at flere møtes, og Kirkens Bymisjon legger til rette for slike møter. Kirkens Bymisjon ønsker å organisere flere møter med innvandrere som har bodd i Norge i kort tid, innvandrere som har bodd en stund i Norge, og personer med norsk bakgrunn. Målet er å bli kjent, få et utvidet nettverk, gjøre ting sammen, praktisere norsk og forstå de norske samfunnskodene.

Med TV-aksjonen NRK kan vi skape møter på tvers av generasjoner og kulturer. Pensjonister og unge innvandrere kan ha glede av hverandre ved å møtes på nye arenaer. Gjennom prosjektet Generasjonsmøter har enslige, mindreårige asylsøkere laget middag til pensjonister på seniorsenter, mens pensjonistene har gitt leksehjelp til de unge. Slik skaper vi gjensidige og gode møter mellom mennesker.

Her starter vi opp

Veiviser starter opp i Sandefjord, Tønsberg, Fredrikstad, Kragerø/Porsgrunn, Kristiansand, Sveio og på følgende steder i Oslo: Stovner og Gamle Oslo.

Generasjonsmøter starter vi i Sandefjord, Drammen, Stavanger, Bergen, Trondheim og på følgende steder i Oslo: Grünerløkka, Gamle Oslo, Nordstrand og St. Hanshaugen.

Hjelper hverandre på tvers av generasjoner

Milien (20) flyktet til Norge, helt alene. Eva (71) er pensjonist­, og kommer ofte til seniorsentere­t. Gjennom Kirkens Bymisjons prosjekt får de glede av hverandre.

Med håp i bagasjen

Mahmoud Al Ashkar (29) og kona måtte flykte og trodde målet for reisen var Nigeria. Det viste seg at «Nigeria» var overraskende kaldt.