Ung på dagtid

Ung på dagtid er et lavterskeltilbud og en alternativ opplærings arena til ungdom mellom 13 og 18 år som står i fare for, eller har droppet ut av skolen.

Vi ønsker å tilrettelegge og gi ungdom en mulighet til å oppleve mestring og finne sine egne ressurser i en trygg sosial arena. Vi tilbyr arbeidstrening internt eller eksternt, aktiviteter, felles måltider og individuell oppfølging. Hos oss finner du små grupper hvor ungdom vil få nye erfaringer og hvor vi har fokus på trivsel og tilhørighet.

Målsettingen er å gi ungdommene opplevelse av mestring, økt sosial kompetanse og motivasjon til skolegang/arbeid.

Trine Lise Basma

Prosjektansvarlig

969 49 350

trine.lise.basma@bymisjon