Ingen prestasjoner. Bare muligheter

På V13 kan ungdom fra 13 til 18 år senke skuldrene, henge med venner, snakke med voksne som bryr seg og kjenne mestring i et alternativt skoleløp.

Her finner du oss

V13 er et sosialfaglig og pedagogisk tilbud og et forebyggende tiltak for ungdommer som opplever en utfordrende hverdag.

  • "Jeg har forandret meg mye siden jeg gikk på ungdomsskolen. Før var jeg for eksempel mye sint og likte ikke skole. Det som egentlig har forandret meg mest er V13. V13 er som familien min."


    Deltaker på AKS, ferieaktiviteter og åpen helg
  • "Det er egentlig ganske bra at V13 finnes. Da kan jeg øve meg på å tørre å gå på skolen igjen."


    Deltaker på skolegruppe

På V13 er vi opptatt av:

* at ungdom skal få være ungdom.
* å få ungdom til å føle seg verdifulle.
* å legge til rette for mestringsopplevelser.