Her er våre ukeaktiviteter på V13 Sentrum:

Tirsdag

Alternativ skoledag for ungdom

Kl. 9-14 i V13 sine lokaler i Kong Oscars gate 28

Alternativt skoletilbud for ungdom i ungdomskolen som av ulike sosiale eller faglige grunner sliter med den vanlige skolegangen. Tilbudet er for en liten gruppe med opp mot seks ungdommer, som går én dag på V13 og fire dager på sin egen skole. Rekrutteringen skjer fra ungdomskoler i Bergen.

To av våre utdannede ansatte tar vare på skoledagens program og utførelse. Målet er å gi ungdommene økt motivasjon til skolegang og til livet. Det gjør vi ved å skape gode relasjoner, legge til rette for mestringer og ved å skape et tillitsfullt og trygt læringsmiljø.

Aktivitetsgruppen «Friluftsliv»

Kl. 16-20

Dette er en aktivitets- og samhandlingsgruppe for opp til 8 ungdommer mellom 12 og 18 år hvor friluftsliv er det primære fokusområde. Vi vil i løpet av året tilby ulike friluftsaktiviteter som fjellturer, kano, fiskeri, bading i sjøen, skiturer, overnattingsturer og ferieturer. I de kalde og regnfulle måneder finner vi noen ganger på morsomme aktiviteter inne. Det kan være kinoturer, svømmeopplæring og bowling. Vi begynner alle våre aktivitetsdager med et godt måltid mat og en fin prat. Kontakt gjerne på forhånd om du vil bli med i gruppen på 46 98 12 33.

Onsdag

Dropp Stop

Kl. 11.00 – 15.00

Dette er en motivasjons- og mestringsarena for ungdommer som enten har droppet ut av videregående skole, ikke har fått seg en plass eller er i fare for å droppe ut. Vi har plass til 7 ungdommer i denne gruppen og har et flott samarbeide med OT/PPT. Dette er et lavterskeltilbud med relasjonsbygging for de ungdommer som trenger det. Vi har måltidsfellesskap, faglighet gjennom lek og spill, aktiviteter med fokus på mestring og fokus på fremtiden, drømmer og utdanning. Vi bestreber oss på å jobbe med ungdommene så de kan få mer motivasjon for utdanning og til livet. Vi vil i tillegg til aktiviteter dra på bedriftsbesøk, ha temadager og bruke Bymisjonens arbeidstiltak som praksisområde hvor ungdommene blant annet kan prøve å jobbe i cafe. Ta kontakt på 46 98 12 33 hvis du er interessert i å komme på besøk.

Generasjonsmøter 

Kl. 15.30 – 19.30

Generasjonsmøter i Bergen vil legge til rette for meningsfulle møter mellom unge med innvandrerbakgrunn og eldre/pensjonister. Hovedaktiviteter:

  • Leksehjelp hvor seniorer hjelper yngre med leksene deres
  • Søndagsmiddager på seniorsenter hvor ungdommene bistår med matlaging, oppdekking og servering
  • Øvrige aktiviteter mellom yngre og eldre kan tilrettelegges i tillegg

Les mer her.

Torsdag

Dropp Stop

Kl. 11.00 – 15.00

Dette er en motivasjons- og mestringsarena for ungdommer som enten har droppet ut av videregående skole, ikke har fått seg en plass eller er i fare for å droppe ut. Vi har plass til 7 ungdommer i denne gruppen og har et flott samarbeide med OT/PPT. Dette er et lavterskeltilbud for de ungdommer som trenger det. Vi har måltidsfellesskap, faglighet gjennom lek og spill, aktiviteter med fokus på mestring og fokus på fremtiden, drømmer og utdanning. Vi vil i tillegg til aktiviteter dra på bedriftsbesøk, ha temadager og bruke Bymisjonens arbeidstiltak som praksisområde hvor ungdommene blant annet kan prøve å jobbe i cafe. Ta kontakt på 46 98 12 33 hvis du er interessert i å komme på besøk.

Fredag

Åpen Helg

Kl. 19-23

Åpen Helg er et rusfritt og forebyggende tilbud for ungdom mellom 13 og 18 år i Bergen sentrum. To miljøterapeuter og to-tre frivillige vil være tilstede hele kvelden, og legge til rette for at alle skal ha det fint på V13. På Åpen Helg kan man komme med sine venner, eller man kan komme alene og møte nye venner. Her er alltid noe for ungdommene å gjøre, om de vil spille spill, bordtennis, biljard, fussball, lage mat, spille musikk, eller bare snakke og lytte til musikk. Noen ganger lager vi også temakveld, andre kvelder lager vi kanskje mat i lag, eller vi inviterer til fest om anledningen byr seg. Det er også mulig å få snakke med de voksne, for dem som ønsker det.

Det er gøy for alle å være på V13, men hvis vi er for mange inne, kan det hende at vi spør de som ønsker å komme inn, om de kan komme igjen på et senere tidspunkt.

Lørdag

Kl. 19-23

Åpen Helg er et rusfritt og forebyggende tilbud for ungdom mellom 13 og 18 år i Bergen sentrum. To miljøterapeuter og to-tre frivillige vil være tilstede hele kvelden, og legge til rette for at alle skal ha det fint på V13. På Åpen Helg kan man komme med sine venner, eller man kan komme alene og møte nye venner. Her er alltid noe for ungdommene å gjøre, om de vil spille spill, bordtennis, biljard, fussball, lage mat, spille musikk, eller bare snakke og lytte til musikk. Noen ganger lager vi også temakveld, andre kvelder lager vi kanskje mat i lag, eller vi inviterer til fest om anledningen byr seg. Det er også mulig å få snakke med de voksne, for dem som ønsker det.

Det er gøy for alle å være på V13, men hvis vi er for mange inne, kan det hende at vi spør de som ønsker å komme inn, om de kan komme igjen på et senere tidspunkt.

Søndag

Kl. 17-21

Åpen Helg er et rusfritt og forebyggende tilbud for ungdom mellom 13 og 18 år i Bergen sentrum. To miljøterapeuter og to-tre frivillige vil være tilstede hele kvelden, og legge til rette for at alle skal ha det fint på V13. På Åpen Helg kan man komme med sine venner, eller man kan komme alene og møte nye venner. Her er alltid noe for ungdommene å gjøre, om de vil spille spill, bordtennis, biljard, fussball, lage mat, spille musikk, eller bare snakke og lytte til musikk. Noen ganger lager vi også temakveld, andre kvelder lager vi kanskje mat i lag, eller vi inviterer til fest om anledningen byr seg. Det er også mulig å få snakke med de voksne, for dem som ønsker det.

Det er gøy for alle å være på V13, men hvis vi er for mange inne, kan det hende at vi spør de som ønsker å komme inn, om de kan komme igjen på et senere tidspunkt.

På søndager er vi så heldige at vi kan servere lekre boller fra en veldig god baker i Bergen. Av og til kan vi også invitere på fotballkamp på Brann stadion.