Faste arrangementer

Vår Frue – åpen kirke er et rom for kultur, tro og tanke, møter mellom mennesker og omsorg. Det vises gjennom våre mange faste arrangementer gjennom året.

Kultur

Kultur er en kilde til livskvalitet og mulighet til å dele opplevelser på tvers av samfunns- og språkbarrierer. Vi ønsker at kulturopplevelser av høy kvalitet skal være tilgjengelig for alle.

Av faste kulturarrangement har vi Åpen Mikrofon, Sangkafé, konsertserien Vår Frue på Lørdag og ulike åpne konserter, ofte i samarbeid med byens festivaler.

Hver onsdag er det samtalegruppe fra kl. 14:30-15:30.

Torsdager fra kl. 15:00-16:45 øver det åpne koret «Liv laga» i kirka. Det er åpent for alle. Bli med å syng!

Gudstjenester

En gudstjeneste er et sted for stillhet, bønn, fellesskap og lystenning. Vår Frue – åpen kirke ønsker å gi alle mennesker i byen en mulighet til å kjenne at de har en kirke og et gudshus der de kan oppleve tilhørighet og samhørighet.

  • Alle hverdager inviterer vi til hverdagsbønn med tekstlesing og musikk.
  • Vi har messe med nattverd tirsdag og torsdag. Annenhver fredag har vi kveldsmesse klokka 18.00.

Dialog

I vår sammenheng står dialog for brobyggende møter. Enten det skjer i samtalegruppen ledet av gatepresten, under allmøtet der kirkens gjester deler det som ligger dem på hjertet, eller i samtalen som bare oppstår ved bordet eller i kirkebenken.

Diakoni

Kirkens kroppsspråk er diakoni. Det kan også kalles nestekjærlighet eller omsorg. Bunnplanken i åpen kirke er at vi insisterer på å gi plass ved bordet til alle, også til den som ikke kjenner seg verdig. Det handler ikke om hjelp, men om å gi en åpning for et hverdagsmøte som gir livet innhold og mening, eller utvider det. For eksempel ved å by inn til fellesskap rundt et måltid der vi deler det vi har. Det gjør vi hver dag, når våre frivillige smører en enkel frokost til de som er sultne om morgenen, hver torsdag kveld når det serveres suppe, eller på lørdagens varmestue.