Faste arrangementer

Vår Frue – åpen kirke er et rom for kultur, tro og tanke, møter mellom mennesker og omsorg. Det vises gjennom våre mange faste arrangementer gjennom året.

Kultur

Kultur er en kilde til livskvalitet og mulighet til å dele opplevelser på tvers av samfunns- og språkbarrierer. Vi ønsker at kulturopplevelser av høy kvalitet skal være tilgjengelig for alle.

*Av faste kulturarrangement har vi Åpen Mikrofon, Sangkafè, konsertserien Søndag i Vår Frue og ulike åpne konserter, ofte i samarbeid med byens festivaler.

*Kirkas eget åpne kor, Liv Laga synger ofte på messer og andre arrangement.

Gudstjenester

En gudstjeneste er et sted for stillhet, bønn, fellesskap og lystenning. Vår Frue – åpen kirke ønsker å gi alle mennesker i byen en mulighet til å kjenne at de har en kirke og et gudshus der de kan oppleve tilhørighet og samhørighet.

  • Alle hverdager inviterer vi til hverdagsbønn med tekstlesing og musikk.
  • To ganger i uken deler vi brød og vin i nattverden.
  • Hver torsdag kveld inviterer vi til suppe og messe. Det er en enkel gudstjeneste med rom for dialog ved lystenningsstedet, og hvor vi også har minnestund for de vi har mistet av venner.

Dialog

I vår sammenheng står dialog for brobyggende møter. Enten det skjer i samtalegruppen ledet av gatepresten, under allmøtet der kirkens gjester deler det som ligger dem på hjertet, eller i samtalen som bare oppstår ved bordet eller i kirkebenken.

Diakoni

Kirkens kroppsspråk er diakoni. Det kan også kalles nestekjærlighet eller omsorg. Bunnplanken i åpen kirke er at vi insisterer på å gi plass ved bordet til alle, også til den som ikke kjenner seg verdig. Det handler ikke om hjelp, men om å gi en åpning for et hverdagsmøte som gir livet innhold og mening, eller utvider det. For eksempel ved å by inn til fellesskap rundt et måltid der vi deler det vi har. Det gjør vi hver dag, når våre frivillige smører en enkel frokost til de som er sultne om morgenen, hver torsdag kveld når det serveres suppe, eller på lørdagens varmestue.