For frivillige

Vår Frue – åpen kirke holdes åpen av frivillige kirkeverter. Og som kirkevert er du nettopp det – en vert. Som tar i mot, og ønsker velkommen hver enkelt som kommer inn, byr på noe å spise eller drikke og gir rom for samtaler om stort og smått.

Vår Frue – åpen kirke er et rom for brobygging. Som kirkevert er du en viktig rollefigur og tilrettelegger for en hyggelig hverdagskultur der hver enkelt møtes med respekt, der det er rom for alle og der vi kan greie å se hverandre på tvers av opplevde skillelinjer.

God miks av frivillige

I dag har vi nærmere 300 frivillige – et bilde på byen i seg selv: Det er studenter, pensjonister, noen travle småbarnsforeldre, noen trenger språktrening, noen trenger arbeidstrening, noen har mye de vil gi tilbake i takknemlighet, noen trenger noe å gå til, noen ser på det som en fritidsaktivitet, andre som jobb. Men felles for alle våre frivillige er at de vil menneskene i byen vel. De bryr seg. Og det er en uendelig verdi.

Kurs og oppfølging

  • Alle som melder seg som frivillige hos oss, går gjennom et kort introduksjonskurs.
  • Du går så noen prøvevakter, før vi har en oppfølgingssamtale og finner ut av om dette er en type frivillighet som passer for deg.
  • Vi skriver en frivilligkontrakt og avklarer hvor ofte du vil bidra.
  • Du forplikter deg til å følge kurs, veiledninger og lese informasjonen vi sender ut.
  • Vi forplikter oss til å gi en forsvarlig opplæring og oppfølging.

Ønsker du å bli en av våre frivillige? Ta gjerne kontakt!