Om oss

Vi er en åpen kirke i Trondheim for fellesskap og brobygging mellom mennesker.

Om oss

– Er det rom for meg i ditt hus?

Det spørsmålet fikk Trondheims første gateprest fra en av gatas slitne sjeler, som ønsket ei kirke som kunne romme livet hans slik det nå en gang var. Et ønske som er ganske så alminnelig.

 

Arena for fellesskap

Dermed var drømmen om Vår Frue som åpen kirke skapt, og fortsatt er vår daglige visjon og mål at mennesker som kommer til oss skal kjenne seg tatt i mot. Ikke dømt, ikke forsøkt endret, ikke forsøkt behandlet. Men rommet og tålt, med respekt og kjærlighet.
Vår visjon er å være en omsorgskirke, og verdiene våre er:

  • Mot
  • Nærvær
  • Raushet
  • Tro

Kirken ligger like ved Trondheims torg, og hver dag året rundt holder frivillige verter dørene åpne og kaffen varm for menneskene i byen. Noen kommer for en prat, noen for å tenne et lys i stillhet, noen søker ly fra det hektiske livet på gata, andre ønsker å bryte ensomhet.  Byens åpne kirke er en arena for fellesskap og brobygging mellom mennesker. Ei kirke med rom for alle, og med et særskilt rom for det utsatte livet.

Dugnad og frivillighet

Vår Frue – åpen kirke drives av Kirkens Bymisjon i Trondheim i samarbeid med Nidaros Domkirke og Vår Frue menighet, samt Kirkelig Fellesråd i Trondheim. Driften er mulig i stor grad på grunn av gaver fra private givere og næringsliv.

Det er en dugnad byen står bak, ved at frivillige gir av tid og ressurser.Våre frivillige gjør en fantastisk innsats for å drive åpen kirke midt i hjertet av Trondheim, og bidrar til en atmosfære av inkludering, varme og mangfold

Vi har et tverrfaglig team av ansatte som jobber med frivillighet, kultur og gateprestens arbeid.

Her kan du lese mer om historien til Vår Frue – åpen kirke.