Vanlige spørsmål til Vår Frue - åpen kirke:

 • Kan vi få omvisning i kirken?

  Ved ønske om besøk, omvisning eller presentasjon av arbeidet i Vår Frue kirken, kan en ta kontakt enten med Nidaros Domkirke og Vår Frue menighet eller med oss. Vi prøver å stille opp når vi har anledning, men besøk må tilpasses øvrige aktiviteter.

 • Hvor får jeg tak i billetter til arrangementene i Vår Frue?

  Ved konserter og andre arrangement i Vår Frue kirke, er det arrangøren som er ansvarlig for billettsalg. Vanligst er det å samarbeide med Billettservice, eller selge ved døra. Verken Nidaros Domkirke og Vår Frue menighet eller vi selger billetter.

 • Hvor henvender jeg meg om dåp, bryllup eller gravferd?

  Henvendelser om kirkelige handlinger stilles til Nidaros Domkirke og Vår Frue menighet. 

 • Hvem er åpen kirke for?

  Vår Frue kirke skal være åpen kirke for alle som ønsker å besøke et åpent kirkerom i byen. Dette gjelder for helt alminnelige mennesker, vanskeligstilte, barn, voksne og gamle, troende og tvilende mennesker.

 • Hvor henvender jeg meg hvis jeg ønsker å leie kirkelokalet til en konsert?

  Nidaros Domkirke og Vår Frue menighet har ansvaret for utleie og behandling av søknader om konserter og andre arrangement.

 • Kan man levere brukte klær hos dere?

  Av og til får vi spørsmål om vi tar imot brukte klær og lignende. Dette har vi dessverre ikke mulighet til å ta imot, lagre og få fordelt på en god måte. Derfor oppfordrer vi heller til å levere hos Frelsesarmeen.

 • Kan jeg levere mat til dere?

  Det hender vi får spørsmål om å ta imot mat i Vår Frue kirke. Dersom dette er store mengde, anbefaler vi heller å lever til Omosorgskafeen. Vår Frue kirke skal først og fremst være en kirke, og serveringen er nøktern med kaffe, te, saft og kjeks. Slike varer mottas med takk, mens ferskvarer og annen mat i større kvanta, har vi ikke mulighet til å ta imot.

 • Jeg ønsker å bli frivillig i Vår Frue. Hva gjør jeg?

  Dersom du ønsker å bli frivillig, er du velkommen til å ta kontakt. Frivillige til julegjestebudet kan også ta kontakt med oss.