Ventilene er Kirkens Bymisjons satsing på unge pårørende, som lever eller har levd i hjem med vanskelige leveforhold. Vi inviterer og tilrettelegger for gode og utviklende helge- og ferietilbud.

Hos oss møtes barn og unge med mange like følelser som for eksempel skam, utrygghet og frustrasjon, selv om årsakene og situasjonene kan være forskjellige.

Vårt hovedfokus i Ventilene er omsorg, mestring, aktiviteter og hjelp i sosiale relasjoner. Målet vårt er å gi ungdommene mestringsfølelse og bedre selvtillit gjennom aktiviteter (actionball, rapellering, fjellklatring, gokart, surfing, vannski, tubekjøring osv.), og å bygge relasjoner, vennskap og nettverk mellom ungdommene, og mellom ungdommene og ledere.

Våre tilbud er brukt av unge over hele Norge med hovedvekt på Rogaland.