Vårt hovedfokus i Ventilene er omsorg, mestring, aktiviteter og hjelp i sosiale relasjoner. Vårt mål er at unge skal se sine ressurser og ta dem i bruk.