Er du rusavhengig som trenger behandling?

På Veslelien tilbyr vi både langtids- og sekvensiell behandlingsforløp. Individ- og gruppebasert behandling innen tverrfaglige rammer.

Vårt tilbud på Veslelien

Korona

Veslelien tar koronakrisen på største alvor, og vi gjør det vi kan for å forhindre og begrense smitte. Behandlingstilbudet tilpasses derfor innenfor de til enhver tid gjeldende retningslinjene fra helsemyndighetene. Det gjøres løpende risikovurderinger, og ansatte omplasseres der det er nødvendig.

Les mer