Er du rusavhengig som trenger behandling?

På Veslelien tilbyr vi både langtids- og sekvensiell behandlingsforløp. Individ- og gruppebasert behandling innen tverrfaglige rammer.

Behandling på Veslelien

Veslelien er en institusjon som driver tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Vi holder til i Ringsaker kommune, i landlige omgivelser i Hedmark fylke.

Koronakrisen

Veslelien tar koronakrisen på største alvor, og vi gjør det vi kan for å forhindre og begrense smitte. Behandlingstilbudet tilpasses derfor innenfor de til enhver tid gjeldende retningslinjene fra helsemyndighetene. Det gjøres løpende risikovurderinger, og ansatte omplasseres der det er ndvendig.

Les mer

Vår visjon

Vesleliens visjon og målsetting er at vi, gjennom individuelt tilrettelagt behandling - med pasienten i sentrum - bidrar til at pasienten får bedre livskvalitet – psykisk, fysisk og sosialt, økt rusmestring og et styrket nettverk.

1931

Veslelien ble etablert

50

Behandlingsplasser

66

Ansatte