Veslelien er en institusjon som driver tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Vi holder til i Ringsaker kommune, i landlige omgivelser i Hedmark fylke, ca. 150 km. nord for Oslo.

Vesleliens visjon og målsetting er at vi gjennom vårt tilbud ønsker at pasientene skal oppnå en bedre livskvalitet – psykisk, fysisk og sosialt, økt rusmestring og et styrket nettverk. Vårt mål er å «romme», samtidig som vi skal gi et faglig forsvarlig behandlingstilbud til våre pasienter på veien mot et bedre liv.

1931

Veslelien ble etablert

50

Behandlingsplasser

66

Ansatte