Er du rusavhengig som trenger behandling?

På Veslelien tilbyr vi både langtids- og frekvensielle behandlingsforløp. Individ- og gruppebasert behandling innen tverrfaglige rammer.

Behandling på Veslelien

Veslelien er en institusjon som driver tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Vi holder til i Ringsaker kommune, i landlige omgivelser i Hedmark fylke.

Vår visjon

Vesleliens visjon og målsetting er at vi, gjennom individuelt tilrettelagt behandling - med pasienten i sentrum - bidrar til at pasienten får bedre livskvalitet – psykisk, fysisk og sosialt, økt rusmestring og et styrket nettverk.

1931

Veslelien ble etablert

50

Behandlingsplasser

66

Ansatte