Behandlingen

Veslelien tilbyr individ- og gruppebasert behandling. Til grunn for behandlingsarbeidet ligger pasientens individuelle behov og ønsker. Veslelien vektlegger et godt samarbeid med pasientens ansvarsgruppe, henvisende instans og andre relevante samarbeidspartnere, samt tidlig arbeid mot hverdagen etter behandling i institusjon. Overordnet arbeider vi etter traumesensitiv tilnærming, som kjennetegnes ved trygghet, relasjon og følelsesregulering.

Veslelien er en døgnbemannet institusjon og behandlingen foregår dag og kveld, alle dager i uken. Ved bruk av miljøterapeutiske tilnærminger er ansatte aktivt med pasienter for å utforske og veilede i forskjellige situasjoner, for eksempel i sosiale sammenhenger.

Sekvensiell behandling

Denne behandlingsformen er for pasienter med et rusmiddelproblem som ikke har behov for langtidsbehandling, men hvor poliklinisk oppfølging ikke vurderes å være nok. Vi tar også i mot pasienter i LAR. Et sekvensielt opphold strekker seg over 15 måneder. Pasienten veksler mellom å være innlagt i tre måneder for deretter å være hjemme i egen bolig i tre måneder. Til sammen er pasienten innlagt i tre perioder. Vår metodiske tilnærming baseres på intensiv gruppebehandling. Overordnet arbeider vi etter en traumesensitiv tilnærming. Det vil si at vi har et fokus på trygghet, relasjon og følelsesregulering. Hoveddelen av behandlingshverdagen foregår i egen avdeling, men med noen felles møtepunkter sammen med langtidsavdelingene.

Les mer her! 

Langtidsbehandling

Et liv med rus er tøft og påvirker livssituasjonen på en rekke områder. På Veslelien jobber vi tverrfaglig for å styrke pasienten og dens livskvalitet både psykisk, fysisk og sosialt. Veslelien tar imot pasienter som er inkludert i LAR, soner etter straffegjennomføringslovens § 12 og pasienter i parforhold hvor begge har behandlingsbehov. Hvis man er i et parforhold og ønsker behandling på Veslelien vil fokuset i behandlingen være pasienten selv. Vi har ikke parterapi.

Les mer her!