Langtidsbehandling

Et liv med rus er tøft og påvirker livssituasjonen på en rekke områder. På Veslelien jobber vi tverrfaglig for å styrke pasienten og dens livskvalitet både psykisk, fysisk og sosialt. Veslelien tar imot pasienter som er inkludert i LAR, soner etter straffegjennomføringslovens § 12 og pasienter i parforhold hvor begge har behandlingsbehov. Hvis man er i et parforhold og ønsker behandling på Veslelien vil fokuset i behandlingen være pasienten selv. Vi har ikke parterapi.

Avdelingene

Veslelien har to langtidsavdelinger. Kollektivet og Hovedhuset. Det er 40 plasser i langtidsbehandling med ca. 20 pasienter i hver avdeling. Et ordinært langtidsopphold er på inntil ni md. for pasienter fra Helse Sør-Øst og inntil 12. md. for pasienter fra Helse Nord.

Hoveddelen av behandlingshverdagen foregår i egen avdeling, men med felles møtepunkter sammen med den andre langtidsavdelingen og sekvensiell avdeling. Behandlingshverdagen i langtidsavdelingene består av gruppeterapi og individuell oppføling. Overordnet arbeider vi etter en traumesensitiv tilnærming. Det vil si at vi har et fokus på trygghet, relasjon og følelsesregulering.

Individuell oppfølging

På Veslelien får alle pasienter tildelt en hovedkontakt og psykolog som blir vedkommendes hovedbehandlere. Alle blir fulgt opp med regelmessige samtaler og kartlegging. I fellesskap vil det bli fokusert på økt livskvalitet og rusmestring.

Felles for alle pasienter på Veslelien er tilgang til økonomisk rådgivning og et tilrettelagt helsetilbud. Alle våre hovedkontakter og vår sosialkonsulent bistår med søknader og personlig økonomi.
Helseavdelingen kan bistå ved utfordringer knyttet til tannhelse, psykiske og fysiske plager.