Langtidsbehandling

Et liv med rus er tøft og påvirker livssituasjonen på en rekke områder. På Veslelien jobber vi tverrfaglig for å styrke pasienten og dens livskvalitet både psykisk, fysisk og sosialt. Veslelien tar imot pasienter som er inkludert i LAR, soner etter straffegjennomføringslovens § 12 og pasienter i parforhold hvor begge har behandlingsbehov. Hvis man er i et parforhold og ønsker behandling på Veslelien vil fokuset i behandlingen være pasienten selv. Vi har ikke parterapi.

Avdelingene

Veslelien har to langtidsavdelinger. Kollektivet og Hovedhuset. Det er 40 plasser i langtidsbehandling med ca. 20 pasienter i hver avdeling. Et ordinært langtidsopphold er på inntil ni md. for pasienter fra Helse Sør-Øst og inntil 12. md. for pasienter fra Helse Nord.

Hoveddelen av behandlingshverdagen foregår i egen avdeling, men med felles møtepunkter sammen med den andre langtidsavdelingen og sekvensiell avdeling. Behandlingshverdagen i langtidsavdelingene består av gruppeterapi og individuell oppføling. Overordnet arbeider vi etter en traumesensitiv tilnærming. Det vil si at vi har et fokus på trygghet, relasjon og følelsesregulering.

Individuell oppfølging

På Veslelien får alle pasienter tildelt en hovedkontakt og psykolog som blir vedkommendes hovedbehandlere. Alle blir fulgt opp med regelmessige samtaler og kartlegging. I fellesskap vil det bli fokusert på økt livskvalitet og rusmestring.

Felles for alle pasienter på Veslelien er tilgang til økonomisk rådgivning og et tilrettelagt helsetilbud. Alle våre hovedkontakter og vår sosialkonsulent bistår med søknader og personlig økonomi.
Helseavdelingen kan bistå ved utfordringer knyttet til tannhelse, psykiske og fysiske plager.

Behandlingsinnhold

Hoveddelen av behandlingshverdagen foregår i egen avdeling, med noen felles møtepunkter med den andre langtidsavdelingen og sekvensiell avdeling.
Behandlingshverdagen i langtidsavdelingene består i hovedsak av gruppeterapi og individuell oppfølging fra hovedkontakt og eventuelt andre faggrupper ved behov.
Overordnet arbeider alle ansatte etter en traumesensitiv tilnærming. Det vil si at vi har et fokus på trygghet, relasjon og følelsesregulering.

Gruppetilbud
Gruppetilbudet består av samtalegrupper hvor formålet er erfaringsutveksling og psykoedukative grupper som er mer undervisningsbaserte og hvor formålet er å lære mer om et gitt tema.

Fysisk aktivitet
I tillegg har vi grupper for fysisk aktivitet i regi av vår aktivitetsavdeling. Fysisk aktivitet anses som en viktig del av behandlingen, og formålet er å øke den fysiske helsen gjennom bevegelse.
Vi har også eget treningstilbud i regi av idrettspedagog.

Musikkterapi
Veslelien har ansett egen musikkterapeut som tilbyr musikkterapi både individuelt og i grupper. Musikkterapien tar utgangspunkt i personens egen musikalske identitet og ressurser og kan være en arena for å jobbe med kommunikasjon og sosialt samspill, mestringsopplevelser, identitet og følelser.

Hesteassistert terapi
I samarbeid med Lundehagen gård tilbyr Veslelien bruk av hest i psykoterapeutisk arbeid til våre pasienter. Lundehagen har et behandlerteam bestående hovedsakelig av spesialister, med spesialkompetanse i hesteassistert psykoterapi.

Hesteassistert psykoterapi er en relasjonsorientert terapiform. Det handler om kommunikasjon, samarbeid og trygghet. Det vesentlige i behandlingen er samspillet med hesten. Pasienter får lov til å bli kjent med en hest, på egne premisser. Terapiformen forutsetter ingen kunnskap om hest. Det jobbes kun fra bakken, det vil si at ingen sitter på hesten, og pasienter vil få bistand fra de ansatte som jobber der slik at de kan føle seg trygge hele tiden. Frykt for å sitte på hesteryggen er derfor ingen hindring i å delta i behandlingen. For pasienter med en eventuell allergi er heller ikke dette noen hindring da de vil få lov til å jobbe på avstand.