Hvordan søke

Første skritt mot å komme i behandling er å ta kontakt med en av de som er nevnt nedenfor:

  • Fastlege
  • DPS-kontakt
  • Ruskonsulent

Vurderes det at man har krav på behandling vil det bli sendt en henvisning til Veslelien. På Veslelien blir henvisningen vurdert og man vil få et svar på om man får plass, samt dato for inntak.
Du finner svar på hvor lang ventetiden er estimert til, ved å klikke deg inn på denne siden og se etter Veslelien.