Til deg som henviser

Målgruppe

Veslelien behandler rusmiddelavhengige av begge kjønn, som er over 18 år og i behov av døgnbehandling i spesialisthelsetjenesten. Pasienter som blir henvist har ofte psykiske lidelser som tilleggsproblematikk. Institusjonen tar også i mot pasienter som soner etter straffegjennomføringslovens § 12, pasienter i LAR og pasienter i parforhold hvor begge har behandlingsbehov.

Behandlingstilbud

Langtidsbehandling: Behandlingen er inntil 9. md for HSØ pasienter, og inntil 12. md for HelseNord pasienter. Vi tar også i mot pasienter til kortere stabiliseringsopphold. Det er ingen krav til tidligere behandlingserfaring. For pasienter som har lengre straffegjennomføring anbefales det at inntaksdato utsettes, for å unngå at pasienten må tilbake til fengsel etter fullført behandling.

Sekvensiell behandling: Dette tilbudet er for pasienter som ikke vurderes å være i behov av langtidsbehandling, men hvor poliklinisk behandling ikke er tilstrekkelig. Tilbudet vurderes også å være egnet for pasienter som har klart seg rusfri en periode, hvor det er behov for tiltak for å hindre tilbakefall. For pasienter som søkes til sekvensiell behandling så forutsetter det at pasienten har en etablert ansvarsgruppe, og en bolig som er egnet for rusfrie hjemmeperioder. Det er ønskelig at pasienten har behandlingserfaring fra tidligere. Da behandlingsmodellen bygger på gruppebehandling er det vesentlig at pasienter er motiverte og profiterer på denne type tilnærming.

Søknadsprosess

For at Veslelien skal kunne behandle en henvisning må denne være rettighetsvurdert. Henvisning sendes til rettighetsvurderende instans. Dersom det innvilges behandlingsrett videresendes den til oss, hvor vi tar stilling til om vi kan tilby plass. Svarbrev sendes innen ti dager med evt. inntaksdato. Ved behov for avgifting må dette henvises separat.

En henvisning fra rettighetsvurderende instans må inneholde:

  • Ansiennitetsdato
  • Fagområde
  • Fritt behandlingsvalg
  • Vurderingsdato
  • Frist for nødvendig helsehjelp
  • Ventetid slutt dato /og kode
  • ICD-10 diagnosekode

Du finner svar på hvor lang ventetiden er estimert til, ved å klikke deg inn på denne siden og se etter Veslelien.