Koronakrisen

Informasjon per 28. mars

Veslelien tar koronakrisen på største alvor, og vi gjør det vi kan for å forhindre og begrense smitte. Behandlingstilbudet tilpasses derfor innenfor de til enhver tid gjeldende retningslinjene fra helsemyndighetene. Det gjøres løpende risikovurderinger, og ansatte omplasseres der det er nødvendig.

Veslelien oppretteholder inntak av nye pasienter, men må i denne forbindelse også foreta nødvendige risikovurderinger.

Veslelien vil gjøre alt vi kan for å gi et trygt og godt tilbud til våre pasienter i denne spesielle tiden.

Har du spørsmål om hvordan vi håndterer koronasituasjonen på Veslelien, så ta kontakt med oss.