Dette trenger barn som vokser opp i fattigdom

Tips fra ungdom:

Dette trenger barn som vokser opp i fattigdom

Tips fra ungdom:

LOGO_RGB.jpg

1. Snakk om fattigdom og anerkjenn at det finnes!

1. Snakk om fattigdom og anerkjenn at det finnes!

I vår rapport «Snakk om fattigdom» har vi pratet med 17 ungdommer, somhar vokst opp i fattigdom. Flere av ungdommene forteller om utslitte klær,ensidig kosthold, manglende matpakker, og om hyppige flyttinger og dårligeboforhold. 

Å mangle penger i verdens rikeste land er dyrt. For barn og unge kan fattigdommen koste vennskap, trygghet, arbeidsmuligheter, samt
god fysisk og psykisk helse.

0

Kristin 22 år fra Stavanger ønsker seg: «Et rausere samfunn med forståelse for at folk har ulik økonomi.» 

Om vi anerkjenner at fattigdom finnes møter vi barn og unge i fattige familier på en bedre måte. Derfor er oppfordringen fra ungdommene klar: Snakk om fattigdom!

Kristin 22 år fra Stavanger ønsker seg: «Et rausere samfunn med forståelse for at folk har ulik økonomi.» 

Om vi anerkjenner at fattigdom finnes møter vi barn og unge i fattige familier på en bedre måte. Derfor er oppfordringen fra ungdommene klar:
Snakk om fattigdom!

Husker mamma kom fortvilet hjem fra et foreldremøte hvor de andre foreldrene hadde sagt at alle hadde råd til å bidra med 200 kr til klassekassen. Hun hadde ikke turt å si ifra. Etter det gikk hun ikke på flere foreldremøter, hun følte seg så liten.
Tone 16 år, Oslo vest

tegn.png

Husker mamma kom fortvilet hjem fra et foreldremøte hvor de andre foreldrene hadde sagt at alle hadde råd til å bidra med 200 kr til klassekassen. Hun hadde ikke turt å si ifra. Etter det gikk hun ikke på flere foreldremøter, hun følte seg så liten.

Tone 16 år, Oslo vest

tegn.png

Altfor ofte arrangeres det turer, utflukter og aktiviteter i tilknytning til skolen som koster penger, som skiutstyr, gaver til bursdager – og alt annet som «alle har råd til». Skolene og foreldre må bli mer oppmerksomme på at noen familier mangler penger.

Altfor ofte arrangeres det turer, utflukter og aktiviteter i tilknytning til skolen som koster penger, som skiutstyr, gaver til bursdager – og alt annet som «alle har råd til». Skolene og foreldre må bli mer oppmerksomme på at noen familier mangler penger.

2. Vi trenger oversikt over
økonomisk hjelp

1. Snakk om fattigdom og anerkjenn at det finnes!

Det finnes en jungel av tiltak rettet mot barn i fattige familier, men den er vanskelig å finne fram i. Informasjon om pengestøtte og tiltak må nå ungdom der de er.  

3. Gi oss sommerjobber
og deltidsjobber.

«Når du er ung og vet at foreldrene dine har lite penger – da er det veldig frustrerende at det er så vanskelig å få jobb.»
Albion 23 år, Oslo
Hadde vært veldig fint med en pakke som hadde hjulpet ungdom
i arbeid.
Ikram 24 år, Oslo
tegn.png

Det finnes en jungel av tiltak rettet mot barn i fattige familier, men den er vanskelig å finne fram i. Informasjon om pengestøtte og tiltak må nå ungdom der de er.  

3. Gi oss sommerjobber
og deltidsjobber.

«Når du er ung og vet at foreldrene dine har lite penger – da er det veldig frustrerende at det er så vanskelig å få jobb.»
Albion 23 år, Oslo
Hadde vært veldig fint med en pakke som hadde hjulpet ungdom i arbeid.
Ikram 24 år, Oslo
tegn.png

Tips fra de som jobber med barn i fattigdom

I rapporten intervjuer vi 20 ansatte i 7 kommuner som jobber tett med barn i fattige familier. De forteller om suksessfaktorer for godt arbeid mot fattigdom, men understreker samtidig at mye av det som gjøres i dag ikke er godt nok.

Tips fra de som jobber med barn i fattigdom

I rapporten intervjuer vi 20 ansatte i 7 kommuner som jobber tett med barn i fattige familier. De forteller om suksess-faktorer for godt arbeid mot fattigdom, men understreker samtidig at mye av det som gjøres i dag ikke er godt nok.

0

Her er tre av deres tips:

Her er tre av deres tips:

0

Snakk om og erkjenn problemet

Det bør snakkes mer åpent om barn i fattigdom fra politisk hold, nasjonalt og lokalt. Det gjør at samfunnet generelt blir mer oppmerksomme på de økonomiske utfordringene som rammer barn.

Snakk om og erkjenn problemet

Det bør snakkes mer åpent om barn i fattigdom fra politisk hold, nasjonalt og lokalt. Det gjør at samfunnet generelt blir mer oppmerksomme på de økonomiske utfordringene som rammer barn.

Ordføreren i kommunen har ikke villet snakke om at vi har fattigdom, så vi måtte overbevise fylkeskommunen om at vi sliter, så nå har vi fått midler til å gjøre noe med det. For vi får ikke belyst det hvis vi ikke snakker om det. Rådmann

tegn.png

Ordføreren i kommunen har ikke villet snakke om at vi har fattigdom, så vi måtte overbevise fylkeskommunen om at vi sliter, så nå har vi fått midler til å gjøre noe med det. For vi får ikke belyst det hvis vi ikke snakker om det.

Rådmann

tegn.png
0

Ikke tro at fritidstiltak løser hele fattigdoms-problematikken

Deltakelse i fritidsaktiviteter løftes ofte fram som den store løsningen for barn i fattigdom. Det er viktig, men dekker kun ett av flere behov.

Ikke tro at fritidstiltak løser hele fattigdomsproblematikken

Deltakelse i fritidsaktiviteter løftes ofte fram som den store løsningen for barn i fattigdom. Det er viktig, men dekker kun ett av flere behov.

0
Barna kan få delta gratis og de får leid ski, men det hjelper så lite når barnetrygd ikke øker sentralt. Om jeg sender en familie på ferie så løser ikke det en drit. De får en fin opplevelse, men hverdagen er like faens jævlig. De tingene som går hver dag – kjøpe brød og melk, når det er en utfordring, så hjelper det ikke med fritidsaktiviteter – men det er et pluss.
Saksbehandler, barnevernet
tegn.png
Barna kan få delta gratis og de får leid ski, men det hjelper så lite når barnetrygd ikke øker sentralt. Om jeg sender en familie på ferie så løser ikke det en drit. De får en fin opplevelse, men hverdagen er like faens jævlig. De tingene som går hver dag – kjøpe brød og melk, når det er en utfordring, så hjelper det ikke med fritidsaktiviteter – men det er et pluss.
Saksbehandler, barnevernet
tegn.png
0

Øk innsatsen for «gråsonebarna»

Mange av de som jobber i kommunen uttrykker frustrasjon over at de ikke når ut til alle barna som lever i fattige familier. Så lenge familiene ikke allerede er i hjelpeapparatet og det tilsynelatende ikke er behov for hjelp, kan det ta lang tid før de blir oppdaget. Skammen over å ha dårlig råd gjør at en del familier ikke oppsøker hjelp. Det er derfor vanskelig å nå ut til alle.

Øk innsatsen for «gråsonebarna»

Mange av de som jobber i kommunen uttrykker frustrasjon over at de ikke når ut til alle barna som lever i fattige familier. Så lenge familiene ikke allerede er i hjelpeapparatet og det tilsynelatende ikke er behov for hjelp, kan det ta lang tid før de blir oppdaget. Skammen over å ha dårlig råd gjør at en del familier ikke oppsøker hjelp. Det er derfor vanskelig å nå ut til alle.

Det er ikke alle vi ser. Det er mange som lider i stillhet, fordi det er sårbart og skambelagt. De kommer til kort når det gjelder utstyr, klær og deltakelse, og ungene deres har ikke mulighet til å være med. Det er kanskje det såreste – at det påvirker ungene. Det er lettere å la det gå dårlig med seg selv.
Nav-leder

tegn.png

Det er ikke alle vi ser. Det er mange som lider i stillhet, fordi det er sårbart og skambelagt. De kommer til kort når det gjelder utstyr, klær og deltakelse, og ungene deres har ikke mulighet til å være med. Det er kanskje det såreste – at det påvirker ungene. Det er lettere å la det gå dårlig med seg selv.

Nav-leder

tegn.png

Ønsker du å lese mer om barn og unge som lever i fattigdom?
Her kan du lese hele rapporten «Snakk om fattigdom»

Ønsker du å lese mer om barn og unge som lever
i fattigdom?

Her kan du lese
hele rapporten
«Snakk om fattigdom»