Aksept og mestring er Kirkens Bymisjons samtaletilbud og møtested for hivpositive og andre som er berørt av hiv i Trondheim.

Vi tilbyr individuelle samtaler og et møtested for mennesker som lever med hiv i Midt-Norge. Vi samarbeider med St.Olav, HivNorge, NyePluss og andre bymisjonsvirksomheter i Oslo, Bergen, Haugalandet og Stavanger.

I tillegg til vårt psykososiale tilbud drar vi ut å informerer om hiv gjennom foredrag eller workshop.Vi ønsker å skape samtaler der man kan stille spørsmål og ser at desto flere av oss som har ny kunnskap, økes livskvaliteten til mennesker som lever med hiv og forebygger at nye blir smittet. Er du i tvil om din hiv-status kan du benytte deg av vårt tilbud om anonym og gratis hurtigtest for hiv.

Samtaletilbud

Å leve med hiv kan for mange være krevende i ulike situasjoner og perioder i livet. Det kan være vanskelig å savne noen å snakke med om utfordringene knyttet til hiv. Aksept og mestring skal være en kilde til å hente styrke og kunnskap til å mestre hverdagen gjennom kurs, felleskap og støtte.

Aksept og Mestring er et sted der du kan komme og dele dine tanker og spørsmål. Vi ønsker å skape rom og tid for støtte, veiledning, omsorg og utveksling av erfaringer. Du vil møte fagpersoner som du kan snakke om hvordan du har det og hvilke muligheter og alternativer som finnes i ditt liv. Vi vet ikke hvordan du skal leve livet ditt, men gjennom samtaler kan vi sammen finne frem til gode løsninger for å ta vare på det som er viktig for deg.

Sammen med dem vi er i kontakt med legger vi til rette for aktiviteter og ønsker å skape muligheter for å møte andre i samme situasjon.

Vi har kontor i Trondheim sentrum, men kan også møte deg et annet sted hvis det oppleves tryggere. Vi har taushetsplikt og tilbudet er gratis

Ta kontakt med oss, så setter opp et tidspunkt og møtested.

Åpen kveld

Siste onsdag hver måned inviterer Aksept og mestring til Åpen kveld i Rødhuset. Her kan du bli kjent med Aksept og mestrings tilbud og møte andre i samme situasjon.

Vi er en fin gjeng med mye ressurser og erfaringer som møtes og ønsker nye hjertelig velkommen
Her legges det vekt på at det skal være et trygt sted der du skal føle deg trygg på å dele dine erfaringer og stille dine spørsmål. Alle forplikter seg til å overholde en moralsk taushetsplikt. Samtidig er det viktig for oss at hver og en, selv velger hvor mye man vil dele disse kveldene. Noen kvelder vil det være spesielle temaer som vi fokuserer på. Kom gjerne med innspill og bli med å forme tilbudet. Kanskje har du noe du kan tenke deg å bidra med inn på disse kveldene?

For innspilleller mer informasjon om tilbudet kan du ringe eller sende oss en sms på telefon 47 47 33 05. Du kan også sende e-post til liss-tone.bakkehaug@bymisjon.no.

Hurtigtest

Hvis du av ulike grunner er bekymret for å være smittet av hiv anbefaler vi å ta en test. En hurtigtest er en blodprøve som tas ved ett stikk i fingeren. Vi samler noen dråper blod som vi blander sammen med en prøvevæske som etterpå blir tatt i et prøvebeger. Dette begeret vil gi oss svar på om kroppen din har begynt å produsere antistoffer antistoffer mot hiv. Dersom en person får hiv, dannes antistoffer i kroppen. Det kan ta noe tid fra eventuell risikosituasjon til disse antistoffene kan påvises. Først etter tre måneder gir testen 100% prosent sikkert svar. Dersom man tar testen kort tid etter eksponering, bør man ta en ny test etter 12 uker for å være helt sikker.

Testen hos oss er gratis og 100% anonym .Du får svar etter 1 minutt. Vi har taushetsplikt og du trenger ingen henvendelse. Ved positivt svar får du raskt oppfølging og behandling gjennom vårt samarbeid med St.Olav hospital.

Hvis du ønsker en test eller en samtale kan du kontakte oss på telefon 47 47 33 05 eller health@bymisjon.no