Åpent miljø for mennesker som lever med hiv

Sammen med dem vi er i kontakt med legger vi til rette for aktiviteter og ønsker å skape muligheter for å møte andre i samme situasjon. Aksept Trondheim skal være en kilde til å hente styrke og kunnskap til å mestre hverdagen gjennom kurs, felleskap og støtte.

Hver tirsdag mellom 12-14 er det åpent miljø, her kan du komme for en kopp kaffe og å møte andre. Vi spiller spill, ser film eller andre aktiviteter som de som er der bestemmer.

Siste onsdag klokken 17.00 hver måned møtes vi til middag. Noen kvelder vil det være spesielle temaer som vi fokuserer på. Kom gjerne med innspill og bli med å forme tilbudet. Kanskje har du noe du kan tenke deg å bidra med inn i vårt tilbud?

Vi er en fin gjeng med mye ressurser og erfaringer som møtes og ønsker nye hjertelig velkommen.
Her legges det vekt på at det skal være et trygt sted der du skal føle deg trygg på å dele dine erfaringer og stille dine spørsmål. Samtidig er det viktig for oss at hver og en, selv velger hvor mye man vil dele i et åpent miljø. Alle forplikter seg til å overholde en moralsk taushetsplikt.